Kortjakje

Dit is een blog van Kortjakje, waarvan de auteur(s) bekend is/zijn bij de redactie. De standpunten die Kortjakje inneemt behoeven niet altijd overeen te komen met die van de leiding van de christengemeente. Het doel is om aanwezigen en mensen die absent waren nog even te attenderen op (een aspect van) de preek van de voorbije zondag. Kortjakje hanteert haar ‘eigen stijl’ en neemt soms de vrijheid de lezer een beetje te prikkelen. Maar altijd met de intentie dat we verstaan wat God (mogelijk) tot ons zeggen wil.

Heb je vragen? Vragen! Heb je kritiek, of wil je meer weten. Dat kan, via communicatie@christengemeente.nl. Kortjakje zorgt gegarandeerd voor een reactie (of dat ook een antwoord is, laat zij op voorhand graag in het midden). Wil je de berichten in je mail ontvangen? Dat kan ook via communicatie@christengemeente.nl.

Wat wil je?

Soms kun je uren over het christelijk geloof discussiëren. Soms moet je gewoon luisteren en aannemen wat je wordt voorgehouden. Dit is voor de meesten van ons geen nieuws. Ook voor Kortjakje niet, maar toch toont zij zich verrast. Wat wil je dat Ik voor je doe? Afgelopen zondag begon de preek met deze vraag. […]

Lees verder
Kortjakje ontmaskerd?

Sommige negatief-kritische lezers van deze blog hebben onze redactie afgelopen dagen benaderd. Volgens hen is Kortjakje eindelijk ontmaskerd. Volgens hen legde de spreker afgelopen zondag de vinger op de zere plek. Hij noemde het ‘Peter Pan Syndrome’. Van origine – en meestal niet ten onrechte –  wordt dit etiket vooral op mannen geplakt. (Want inderdaad, […]

Lees verder
Au, au!

Kortjakje heeft er de afgelopen nachten wakker van gelegen. Wát als de Here Jezus een brief aan de christengemeente zou schrijven? Wát zou daar dan in staan??? Een brief van Jezus Stel dat wij als christengemeente een echte brief van de Here Jezus zouden krijgen. Wie zou dat niet willen? Best spannend, lijkt me dat! […]

Lees verder
Kortjakje aanbidt

“We kunnen een bepaald paradigma hebben van hoe het zou horen”, zei de spreker jongstleden zondag over aanbidding. Nou, zo’n paradinges had Kortjakje in elk geval niet. Zij had géén idee! En nu? Ja, nu wel. Luister maar. Van welk soort muziek houdt God? Ik luister graag naar Suzan & Freek. En naar Diggy Dex […]

Lees verder
Kortjakje is niet succesvol

Kortjakje heeft moed geput uit de preek. Het gaat immers niet om succes, maar om vrucht dragen. Of zij het helemaal goed heeft begrepen, laten we maar in het midden … Je hoeft niet succesvol te zijn ‘Jezus roept ons nergens op om succesvol te zijn. Ook niet succesvol-christelijk.’ Zoiets zij de spreker afgelopen zondag […]

Lees verder
Zonder zonde?

Kortjakje gaat in haar blog niet in op haar persoonlijke antwoord op de vraag of zij niet (meer) zondigt. Liever doet zij kort verslag en kopieert zij – lekker makkelijke bladvulling – de samenvattende overzichtsdia van de preek… Genoeg pepermunten Maar goed dat mijn tante, die in de dienst ‘gezellig’ naast mij zat, zoveel pepermunten […]

Lees verder
‘Na-denken’

Kortjakje is er nog niet klaar mee. Waarmee? Met de preek van afgelopen zondag natuurlijk! “Hóórt het lijden wel bij mijn geloof, bij mijn christen-zijn?” vroeg de spreker zich af, en hij liet zijn gehoor hierover meedenken. En Kortjakje is daar dus nog niet helemaal klaar mee. Intussen vond ze toch even tijd voor haar […]

Lees verder
Zand in je oren

Kortjakje vond het eigenlijk heel verleidelijk om haar blog vol te schrijven met de tekst: “Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid”. En dit dan tig keer. De zangleider liet haar gehoor immers veelvuldig die zin opdreunen in antwoord op de regels die zij zelf uit psalm 136 voorlas. En dit spoorde ‘wonderwel’ met de […]

Lees verder
Gods kracht ervaren

Voor Kortjakje stond het altijd wel vast. Gods kracht ervaren, dat wil zij wel. Dat wil toch iedere christen? Bidden om kracht “Bid jij wel eens om kracht?”, vroeg de spreker zondag. Ja, natuurlijk doe ik dat. Als het hard waait en ik tegenwind heb. Als ik moe ben, maar vroeg mijn bed uit moet […]

Lees verder
1 2 3 16