Nehemia: geloof in actie – biddend bouwen aan de gemeente!

Christengemeente Hardinxveld-Giessendam start in september een nieuwe serie Bijbelstudies in samenwerking met evangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam. Uitgangspunt is het boek Nehemia. Het overkoepelende thema is ‘Geloof in actie – biddend bouwen aan de gemeente’.

Het boek Nehemia vertelt ons de geschiedenis van de herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem, nu zoveel eeuwen geleden. In een achttal Bijbelstudies zal u worden meegenomen door deze indrukwekkende geschiedenis. Het is verbazingwekkend ‘hoe’ actueel dit boek is voor de gelovigen vandaag. Het bevat veel praktische principes waardoor het zeer geschikt is om mensen toe te rusten in hun geloofsleven.

① Nehemia, een man van gebed (Neh.1)

② Nehemia in Gods kracht aan de slag (Neh.2)

③ Nehemia en de geestelijke strijd (Neh.4&5)