Huwelijksinzegening

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?

Als gemeente geloven wij dat het huwelijk door God is ingesteld. In onze geloofsbasis staat hierover vermeld:

“Wij geloven in:
(…)
11. Het huwelijk tussen één man en één vrouw als een instelling van God en een afschaduwing van de liefdesverhouding tussen Christus en Zijn gemeente, binnen welk huwelijk de man het gezagdragend hoofd is van zijn gezin (o.a. Gen.2:24; Ef.5:31-32; Hebr.13:4; Ef.5:22-23; 1Kor.11:3);”

Wij geloven op grond van de Bijbel dat samenwonen vóór het huwelijk niet Gods bedoeling is. Dit standpunt wordt nader onderbouwd in een preek over Gods plan met huwelijk en seksualiteit met als titel ‘Twee worden één’. De preek kan hieronder worden beluisterd.


13-05-2012 Ben Bode – Het Huwelijk


Aanvraag huwelijksinzegening

Als je van plan bent om te gaan trouwen en je huwelijk wilt laten inzegenen in onze gemeente, dan raden we je aan om eerst bovenstaande preek te beluisteren. Je kunt vervolgens een verzoek indienen om te trouwen in de Christengemeente door middel van het invullen van een aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar huwelijk@christengemeente.nl. Er zal dan zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.

Lees verder over de praktische kant van trouwen in de Christengemeente.

Huwelijksvoorbereiding

Voor alle toekomstige echtparen is er voorafgaand aan de huwelijkssluiting een huwelijksvoorbereidingstraject veelal in de vorm van 1-op-1 gesprekken. Daarin wordt in ontspannen sfeer uitgelegd wat het huwelijk inhoudt en kunnen ook persoonlijke vragen worden besproken. Mede daarom vragen we je om je verzoek om huwelijksinzegening tijdig in te dienen. Graag een half jaar van tevoren. Dan is er voldoende tijd om alles rustig voor te bereiden.

We zijn blij dat je bewust kiest voor het huwelijk en dat je het verlangen hebt om je huwelijk samen met God en onder zijn zegen te starten. We ondersteunen je hierin!

Wanneer je nog vragen hebt, aarzel dan niet om een oudste aan te spreken.