Dopen

Doop

In onze gemeente hanteren we de ‘geloofsdoop’,  de doop door onderdompeling. Op grond van de Bijbel menen we dat dit de Bijbelse doop is. In principe is er drie keer per jaar een doopdienst. De mensen die zich laten dopen geven in de dienst een getuigenis over wat God in hun leven heeft gedaan en vertellen erbij waarom ze zich willen laten dopen. Vooraf zijn er gesprekken met de dopelingen over hun motivatie om zich te laten dopen.

Wil je je laten dopen of heb je vragen? Mail dan naar dopen@christengemeente.nl.

 

Wat is de betekenis van de doop?

Deze Bijbelteksten laten zien wat de doop betekent.

Het is een afwassing van je zonden

Handelingen 22:16 (NBV): “… 16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”

Het is een ‘begrafenis’ van je oude leven zonder de Here Jezus Christus

Romeinen 6:3-5 (NBV): Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook delen in Zijn opstanding.

Kolossenzen 2:12 (NBV): 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

Door de doop word je met Christus bekleed, word je één met Hem en ontvang je een heel nieuw leven

Galaten 3:27 (NBV): 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Door de doop laat je zien dat je met een zuiver geweten voortaan de Here Jezus wilt volgen en dienen

Petrus 3:21 (NBV): In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, …