Onderwijs

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we samen leren op de weg van God te wandelen, achter de Heer Jezus aan. We willen Zijn leerlingen (discipelen) zijn. De afdeling Onderwijs ondersteunt de gemeente op alle terreinen in dit leerproces.

Onderwijs als middel

Om te leren is onderwijs nodig. Onderwijs is één van de middelen om onze 5 kerndoelen te realiseren. Die kerndoelen zijn: aanbidden, delen, leren, dienen, en getuigen (zie onze gemeentevisie). Wij gebruiken de Bijbel, Gods Woord, als de basis voor ons leren en onze levenswandel. 2 Timotheüs 3:16 zegt: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”.

Vormen

We kennen in onze gemeente onder andere de volgende vormen van onderwijs:

  • Prediking in zondagse samenkomsten en bijzondere diensten (bijv. feestdagen);
  • Bijbelstudie in huiskringen / kleine groepen;
  • Als programmaonderdeel van Revelationsavonden, tienerclubs, zondagsschool en crèche;
  • Bijbelstudiebijeenkomsten (themakringen, thema-avonden).
Andere afdelingen (bijv. DienstenKringen en Jeugd) zijn in principe verantwoordelijk voor de manier waarop de onderwijsprogramma’s uitgevoerd worden.
Levens veranderen

De afdeling Onderwijs ondersteunt bij het opzetten en onderhouden van onderwijsprogramma’s. Het onderwijsprogramma voor gemeenteleden en belangstellenden wordt ieder jaar geëvalueerd en afgestemd op wat de gemeente nodig heeft.

We vinden het als gemeente belangrijk dat het onderwijs in (zondagse) samenkomsten en andere bijeenkomsten is gericht op levensverandering: het gaat er niet (alleen) om dat onze kennis van Bijbel toeneemt, maar vooral dat onze relatie met God dieper wordt en dit zichtbaar wordt in handel en wandel.

Toetsen en stimuleren

De afdeling Onderwijs is (samen met de oudstenraad) verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs, het selecteren en evalueren van gastsprekers, alsmede het toerusten van de eigen sprekers. De afdeling heeft dus enerzijds een toetsende taak, anderzijds een stimulerende taak om te groeien naar geestelijke volwassenheid en in het discipel zijn van Jezus Christus.

Contact

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur een e-mail naar Ben Bode, onderwijs@christengemeente.nl. Een persoonlijk gesprekje, bijvoorbeeld na afloop van een zondagse samenkomst, kan natuurlijk ook.