1 en 2 Petrus: door lijden heen tot heerlijkheid

De Christengemeente Hardinxveld-Giessendam start in september een nieuwe serie Bijbelstudies in samenwerking met evangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam. Thema voor deze nieuwe serie is ‘Door lijden heen tot heerlijkheid’. Uitgangspunt zijn de beide Petrus-brieven.

Als westerse christenen zijn we misschien wel vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen. We moeten er rekening mee houden dat de situatie er niet gemakkelijker op gaat worden naarmate de wederkomst van de Here Jezus dichterbij komt. Nu spreekt de Bijbel heel anders over zulk lijden dan wij er vaak over spreken. Het is eerder een voorrecht om te mogen lijden omwille van het volgen van de Here Jezus. De Petrus-brieven laten dat zien. Bijzonder interessant en actueel dus. Genoeg stof om met elkaar over na te denken.  

Maandag 9 september a.s. staat de eerste Bijbelstudieavond gepland. De aanvang is 20.00 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig. De plaats van samenkomst is de Breedeway 1a in Hardinxveld-Giessendam. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar: info@christengemeente.nl.