Trouwen of samenwonen

We leven in een maatschappij waarin samenwonen normaal is. Steeds meer zien we dat ook christenen daarin meegaan. Hoe gaan we daarmee om?

Wat zegt de Bijbel over liefde, seks en relaties?

Wij geloven dat samenwonen vóór het huwelijk niet Gods bedoeling is. Hieronder kun je een preek uit 2012 beluisteren over Gods plan met huwelijk en seksualiteit waarin dit standpunt helder wordt verwoord.


13-05-2012 Ben Bode – Het Huwelijk


We zijn erg blij dat bijna iedereen in de gemeente kiest voor het huwelijk. Zo heeft God de samenleving willen inrichten: mensen die zich aan elkaar verbinden door elkaar trouw te beloven, die ervoor kiezen om te trouwen en daarbij God vragen om een zegen om de belofte te kunnen waarmaken.

Na de huwelijkssluiting ben je vrij om lichamelijk één te worden. Dan is er de vrijheid om samen een seksuele relatie te ontwikkelen. We zijn blij dat velen het zien als een uitdaging om vanuit dit principe te leven en hiernaar te handelen. Zo kun je de intimiteit van de seksualiteit bewaren voor degene die je trouw hebt beloofd. Zo heeft God het bedoeld.

We doen ons uiterste best om jonge mensen hierin te onderwijzen, zeker nu wij in onze maatschappij een vrijheid zien die naar onze mening niet van God komt.

Als mensen anders denken dan hierboven staat, willen we graag met hen in gesprek gaan om het bovengenoemde uit te leggen. We geloven dat het nooit te laat is om je leven in te richten zoals God het heeft bedoeld. We hebben in onze gemeente voorbeelden van mensen die het principe van God niet begrepen en toepasten, maar alsnog hun leven vóór het huwelijk anders hebben ingericht en vervolgens zijn getrouwd.

Hoe gaan wij om met mensen die (gaan) samenwonen?

Zodra we weten dat een stelletje dat onze gemeente bezoekt van plan is te gaan samenwonen, of al samenwoont, zullen we contact met hen zoeken om met hen in gesprek te gaan. Ons doel is om mensen te helpen Gods plan voor het huwelijk te ontdekken en te laten zien dat het huwelijk een afspiegeling, een beeld, is van God en de gemeente. Tevens zullen we met hen spreken over de taak die zij in de gemeente uitoefenen, mocht dat van toepassing zijn.

Twijfelgevallen en uitzonderingen

Een ongelovig stelletje dat al samenwoont op het moment dat het onze gemeente gaat bezoeken vereist een andere benadering dan twee personen die in onze gemeente zijn opgegroeid en op een bepaald moment besluiten te gaan samenwonen. In iedere situatie zullen we handelen met oog voor de specifieke details.

Bij het nadenken over huwelijk of samenwonen zijn we uitgegaan van de volgende 3 punten die voor ons een richtinggevend kader vormden:

  1. We willen duidelijk zijn over hoe wij menen dat de Bijbel spreekt over huwelijk of samenwonen.
  2. We willen elkaar helpen om dwars tegen de stroom in, te ontdekken dat Gods Koninkrijk op dit gebied een andere leefstijl vraagt.
  3. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid in de keuze die ze uiteindelijk maken en zullen die persoonlijk naar God toe moeten verantwoorden.

De oudstenraad