Structuur

In de Christengemeente zien wij Jezus als hoofd van Zijn gemeente. Daarom hebben alle ambtsdragers binnen de Christengemeente slechts een gedelegeerde verantwoordelijkheid. De gedelegeerde eindverantwoording binnen onze gemeente ligt bij de oudstenraad en het bestuur.

De oudstenraad

Het dagelijks bestuur is in handen van een oudstenraad. Deze raad bestaat uit vier oudsten, waarvan één (waarnemend) voorzitter is. Iedere oudste stuurt één of meerdere afdelingen aan. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudstenraad is het vormen van beleid en sturing geven aan de uitvoering. De nadruk ligt hierbij vooral op de belangrijkste vraag: “Wat verwacht Jezus van ons?”. De oudsten zijn:

Ben
Ben Bode
Johan
Johan Klein
Wilfred
Wilfred de Groot
Vacature
Vacature

De oudsten worden bijgestaan door het secretariaat:

Cocky
Cocky Kazen
Het bestuur

De Christengemeente is een stichting en heeft daarom een stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, waarvan de voorzitter dezelfde is als de voorzitter van de oudstenraad (deze plek is op dit moment vacant). De belangrijkste taken van het bestuur van de gemeente zijn het financiële beleid en beheer. De bestuursleden zijn:

Afdelingenstructuur

De Christengemeente is opgedeeld in afdelingen. Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd dat eindverantwoordelijk is voor alles wat binnen zijn of haar afdeling gebeurt. Deze afdelingshoofden werken nauw samen met één van de oudsten. Aan die persoon leggen ze ook verantwoording af.

Vanuit deze afdelingen wordt korte en lange termijn beleid geformuleerd dat als voorstel door de oudstenraad wordt beoordeeld. Hoewel de oudsten eindverantwoordelijk zijn, spelen de afdelingshoofden een centrale rol. Vaak sturen zij ook, afhankelijk van de afdeling, een heel team aan.

Via het menu Wat we doen kun je over iedere afdeling meer informatie vinden.