Pastoraat

Wat is pastoraat?

Pastoraat is hulp bieden aan mensen die geestelijk of emotioneel zijn vastgelopen. Die hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld luisteren, adviseren en samen bidden.

Drie vormen

We maken in onze gemeente gebruik van drie vormen van pastoraat.

Allereerst heeft iedereen heeft de verantwoordelijkheid om aandacht te hebben voor de ander.

Die aandacht kan voor sommigen al genezend werken en daarom voldoende zijn. Het heeft een positieve uitwerking als je merkt dat mensen aandacht voor je hebben. Je mag er zijn, anderen zien je en hebben belangstelling voor je.

De tweede vorm van pastoraat vindt plaats in de huiskringen.

In de vaste huiskring delen de kringleden lief en leed met elkaar. Als er problemen zijn, kunnen die gedeeld worden. Hierbij geldt altijd dat dit binnen de kring blijft, zodat de huiskring een veilige plaats is en blijft. De kringleden bidden met elkaar en voor specifieke de problemen van een kringlid dat daar behoefte aan heeft. Het is mogelijk dat kringleden tips geven hoe je met de problemen om kunt gaan of dat de kringleider(s) persoonlijk met je spreken.

Tot slot is het ook mogelijk dat je begeleid wordt door iemand van het pastorale team.

Op verzoek van de hulpvrager kan iemand van het pastorale team persoonlijk begeleiding geven. In gesprekken kijken we samen naar wat er nodig is. Indien nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele hulpverlening.

Voor wie?

Als je een beroep wilt doen op hulp hoef je geen lid te zijn van onze gemeente. Je hoeft er, nadat de hulpperiode afgesloten is, ook geen lid van te worden. Misschien ben je lid, of ben je lid van een andere kerk of ben je ongelovig. Als je hulp nodig hebt, willen we er voor je zijn en mag je een beroep op ons doen. Je begrijpt dat we in de hulp die we bieden wel uitgaan van het christelijk geloof.

Voor alle vormen van pastoraat geldt dat hetgeen je vertelt vertrouwelijk behandeld wordt.

Gebedsteam

Er zijn na de zondagse dienst altijd een paar mensen die beschikbaar zijn voor iedereen die wil napraten over de dienst, of behoefte heeft aan gebed. Je herkent de mensen van dit gebedsteam aan hun badge.

Gebedsmaatje

Omdat bidden alleen soms best moeilijk kan zijn, stimuleren we iedereen om een gebedsmaatje te zoeken. Een gebedsmaatje is een persoon van hetzelfde geslacht, met wie je regelmatig afspreekt om samen te bidden. Het is goed om iemand te hebben die je vertrouwt, die jou kent en waarmee je voor persoonlijke dingen kunt bidden.

Contact

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar Ben Bode, pastoraat@christengemeente.nl.