Diensten

Deze veelzijdige afdeling omvat alles wat met diensten die in de gemeente gehouden worden te maken heeft. Daar zijn veel mensen bij betrokken.

Inzet

Wekelijks zetten mensen van alle leeftijden actief hun talenten in bij de zondagse diensten. Van het welkom heten van bezoekers en gasten, het meespelen of -zingen in een muziekteam tot het bedienen van de beamer of het mengpaneel voor het geluid. Ook het voorbereiden van speciale diensten (bijvoorbeeld feestdagen) en de fotografie en/of video-opnamen tijdens doop- en opdraagdiensten vallen onder deze afdeling.

Voorbereiding

De activiteiten beperken zich zeker niet alleen tot de zondag. Op donderdagavond oefent één van de vier muziekteams in het gebouw. Ook de mensen van het beamerteam zijn voor de zondag al actief met voorbereidingen op het gebied van PowerPoint-presentaties en het beschikbaar maken van alle teksten van de liederen die in de dienst gezongen worden. Dit gebeurt allemaal om de zondagse diensten gestroomlijnd te laten verlopen en de gemeente op een goede manier te kunnen dienen.

Bidden voor de dienst

Op zondagochtend bidden we met een groepje mensen voor de dienst die daarna volgt. (± 09.30 uur in het lokaal beneden, aan de kant van de Rijksweg).

Iedereen die hieraan mee wil doen is van harte welkom!

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar Goslin van Herpen, diensten@christengemeente.nl.