Bijbelstudieserie Efezebrief

Evangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam heeft een serie studies gegeven over de Efezebrief. Dit Bijbelboek rust gelovigen toe en leert ons veel geestelijke en praktische principes voor het christenleven vandaag.

① Christenen zijn gezegende mensen

Efeze 1:1-14

② Een nieuwe machtspositie

Efeze 1:15-23, 2:1-10

③ Het unieke van de gemeente

Efeze 2:11-22, 3:1-13

④ Groei naar de volheid van Christus

Efeze 3:14-21, 4:1-16

⑤ Wandel als kinderen van het licht

Efeze 4:17-32, 5:1-21

⑥ Het huwelijk, Christus en de gemeente

Efeze 5:22-33

⑦ De zegen van gehoorzaamheid

Efeze 6:1-9

⑧ Geestelijke bewapening

Efeze 6:10-24