D & G

D. & G. wonen met hun zoon al tientallen jaren in een grote stad in Azië. Onder vaak moeilijke omstandigheden houden zij zich bezig met het leiden en stichten van gemeenten, het geven van leiderschapstraining, seminars, conferenties, spreekbeurten, gebedswerk en pastoraat.

Uitdagingen

In hun bediening vinden ze enorme uitdagingen op hun pad. Inmiddels geven ze, samen met door hun opgeleide en getrainde voorgangers en leiders, leiding aan meer dan 20 gemeenten. Verder zijn ze ook betrokken bij en geven leiding aan een netwerk van ruim 20 gemeenten in een andere regio.

Vertaalde leiderschapscursus

Een belangrijk onderdeel van hun werk is het ontwikkelen, uitgeven en vertalen van de door hun opgestelde ‘Bediening en Leiderschap Training Cursus’. Dit gebeurt in meerdere talen. Deze schriftelijke toerusting telt 16 boeken (2.500 pagina’s), verdeeld over vijf opklimmende niveaus. Deze sets zijn al in zes verschillende talen beschikbaar en worden verspreid onder voorgangers en geestelijke leiders.

Vier keer per jaar sturen D&G een rondzendbrief. Onze gemeente steunt hen financieel. In de omstandigheden waarin ze wonen en werken voor de Heer is vooral trouwe voorbede hard nodig!!

Giften

Giften voor D & G en hun gezin kunnen worden overgemaakt op de volgende rekeningnummers:

NL64 RABO 0325 0973 13 of

NL37 INGB 0004 8916 46

beide t.n.v. Stichting Christengemeente Hardinxveld-Giessendam o.v.v. Zendingswerk Azië. Machtiging is ook mogelijk.