Opdragen

Opdragen van kinderen

Binnen de Christengemeente kiezen wij ervoor om (vooral jonge) kinderen die aan gezinnen binnen onze gemeente worden toegevoegd op te dragen. Hiermee stellen we deze kinderen voor aan de gemeente en vragen we Gods zegen voor dit kind en het gezin daar omheen. We doen dit vanwege de voorbeelden die we hiervan in de Bijbel vinden.

Bijbels voorbeeld

In Lukas 2 vanaf vers 22 lezen we dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan om Hem aan God voor te stellen en om een offer te brengen.

De verhalen in Mattheüs 19: 13-15, Marcus 10: 13-16 en Lukas 18: 15-17 zien we als belangrijke Bijbelgedeelten in verband met het opdragen. Hierin lezen we over kinderen die bij Jezus gebracht worden en door Hem gezegend worden.

Opdraagdienst

In een zondagse dienst waarin kinderen opgedragen worden, vragen we één van de ouders om voor het kind te bidden. Op die manier wordt het kind als het ware teruggegeven (opgedragen) aan God en wordt Gods zegen gevraagd. We geven het kind een Bijbeltekst mee, waarna een oudste het kind zegent.

Als gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor iedereen, jong en oud, die aan de zorg van de gemeente is toevertrouwd. Tijdens een opdraagdienst zijn we ons weer extra bewust van deze verantwoordelijkheid.

Wil je je kind opdragen dan kun je dat opgeven in dit formulier. Heb je vragen? Mail dan naar opdragen@christengemeente.nl.