Broodnodig

Broodnodig is een werkgroep van de interkerkelijke Stichting Dordtse Evangelisatie. Deze stichting is in 1975 opgericht door enthousiaste christenen uit verschillende kerken. In de loop der jaren zijn hierin 8 werkgroepen ontstaan met ieder een eigen bediening. Eén van die groepen is Broodnodig.

Doel

Broodnodig richt zich speciaal op zwervers, daklozen, verslaafden en eenzame mensen. Het doel is om Gods liefde aan hen te laten zien, te laten horen en uit te delen. Dit gebeurt volgens de opdracht van Jezus zelf:

  • “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij daar aantreft, tot de bruiloft, (…) zowel slechten als goeden.” (Mattheüs 22:9)
  • “(…) breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier, (…) dwing ze binnen te gaan, want mijn huis moet vol worden!” (Lucas 14:21,23)

Het werk van Broodnodig wordt gedaan door enthousiaste mensen van alle leeftijden (vanaf 18 jaar) die een hart hiervoor hebben. Deze mensen komen uit verschillende kerken en gemeenten.

Praktisch

Het contactleggen met zwervers, daklozen, verslaafden en eenzame mensen gebeurt niet alleen met woorden, maar ook met daden. Broodnodig laat de mensen merken dat zij meetellen en dat God hen niet overslaat, maar juist naar hen op zoek is. Er wordt naar hun (vaak trieste) verhalen geluisterd. Zij worden bemoedigd en er wordt voor hen en met hen gebeden en vriendschap gesloten.

Ook worden de mensen gestimuleerd om hun problemen aan te pakken en om hulp te vragen. Daarnaast worden er het hele jaar soep, warme worstjes, belegd brood, fruit en veel kleding uitgedeeld.

Met Pasen en Kerst wordt in één van de kerken een volledige warme maaltijd geserveerd. Dit gebeurt onder het zingen van Paas- of Kerstliederen. Ook wordt een korte boodschap gebracht. Daarnaast krijgt iedereen aan het eind van de avond een gevulde rugzak met allerlei broodnodige artikelen. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie, waardoor er regelmatig gasten zijn die op deze manier de weg naar een kerk/gemeente, het Leger des Heils of een kliniek durven inslaan.

Meedoen?

Het vaste uitdeelmoment is op dinsdag van 16.00 tot 20.00 uur. Er wordt gewerkt in 2 groepen van ongeveer 6 personen, zodat de leden van Broodnodig één keer per 14 dagen aan de beurt zijn.

Spreekt dit mooie en dankbare werk jou aan? Dan kun je contact opnemen met Henny Weekhout (tel. 078-6143338). Ook Annelies van Dijk en Gré Mansvelder kunnen je uitgebreid informeren (broodnodig@christengemeente.nl).