Vertrouwelijke omgang met God

“De vertrouwelijke omgang met de Heer, is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.” Ps. 25:14

Gods hoofddoel met Zijn woord en de gave van Zijn Zoon is om de gebroken relatie te herstellen tussen Hem en Zijn mensenkinderen en uiteindelijk Zijn hele schepping. God verlangt naar vertrouwelijke omgang met Zijn kinderen.

De Here neemt daarbij het initiatief. Hij wandelt met ons en Hij zegt: wandel jij nou ook met Mij. Leef dichtbij Mij. Leef in verbondenheid met Mij. Elke dag! Het mooie is dat God zich aan ons wil verbinden. God verbindt zich aan ons met hele grote en mooie beloften (het verbond): dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij door Jezus onze zonden heeft vergeven, dat Hij door zijn Geest ons weer liefde wil leren. Vertrouwelijk wandelen met de Here is alleen mogelijk in de mate waarin je Hem leert kennen en je leert wandelen in Zijn liefde.  

Deze  studies gaan over:

  • Hoe we de Heer beter kunnen leren kennen.
  • Hoe we van de belemmeringen afkomen, die ons verhinderen om vertrouwelijke omgang met God te hebben.
  • Hoe we een intieme en vertrouwelijke relatie met God kunnen opbouwen.
  • Hoe we voor Gods koninkrijk vrucht kunnen dragen.
① Vertrouwelijke omgang met God

Samenvatting

② Vertrouwelijke omgang met de Schepper

Samenvatting, gebed & vragen

③ Vertrouwelijke omgang met de Verlosser

Samenvatting & vragen

④ Vertrouwelijke omgang met de Heilige Geest

Samenvatting & vragen

⑤ Vertrouwelijke omgang in gebed

Samenvatting & vragen

⑥ Vertrouwelijke omgang in afhankelijkheid

Samenvatting & vragen