Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd

Evangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam heeft een serie studies gegeven over ‘Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd’. Uitgangspunt zijn de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3.

Deze zeven brieven zijn destijds geschreven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. De brieven laten daarnaast ook iets zien van zeven perioden in de (kerk)geschiedenis en bevatten in de derde plaats ook een actuele boodschap voor de christenheid vandaag. Bijzonder interessant dus en genoeg stof om met elkaar over na te denken.  

① Inleiding op de 7 brieven

Openbaring 1

② Efeze – de liefdeloze gemeente

Openbaring 2:1-7

③ Smyrna – de lijdende gemeente

Openbaring 2:8-11

④ Pergamus – de wereldse gemeente

Openbaring 2:12-17

⑤ Thyatira – de overspelige gemeente

Openbaring 2:18-29

⑥ Sardis – de huichelachtige gemeente

Openbaring 3:1-6

⑦ Filadelfia – de getrouwe gemeente

Openbaring 3:7-13

⑧ Laodicea – de trotse gemeente

Openbaring 3:14-22