Kringen

De huiskringen zijn voor de Christengemeente een heel belangrijk onderdeel van de manier waarop we gemeente zijn. Elk lid van de gemeente is lid van een huiskring. De naam zegt het al: deze kringen komen samen bij de kringleden thuis. Een kring bestaat uit 8 tot 15 personen.

Doel

Het doel van de kring is gemeente zijn in het klein. De leden hebben verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dit houdt in dat men elkaar probeert te helpen bij eenvoudige pastorale problemen, elkaar te bezoeken bij ziekte en een handje te helpen bij praktische problemen. Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid.

Praktisch

Omdat de groep klein is kent iedereen elkaar; men weet wat er bij de ander speelt. Uiteraard is iedereen vrij om zelf te bepalen of hij in de groep een beetje open is, of juist zeer open is over zijn of haar persoonlijk leven. De kringen komen iedere 2 weken bij elkaar van 20.00-22.00 uur. De indeling van de avond verschilt per kring. De kringen kiezen namelijk zelf hoe een avond eruit ziet. Globaal kan dat zijn: koffie drinken, zingen, bidden, Bijbelstudie, Bijbellezen.

De avond wordt door verschillende leden van de kring geleid. Er is op deze pagina een speciaal gedeelte voor de huiskringen. (Hiervoor moet je wel inloggen en zo nodig eerst registreren (alleen voor leden)). Op deze pagina zijn studies en ideeën beschikbaar die kringen kunnen gebruiken voor de invulling van de avonden.

De kringleider is verantwoordelijk voor de kring. Dat betekent niet dat hij of zij alles zelf moet doen, integendeel. De leider is degene die het functioneren van de kring coördineert.

Alle kringen worden aangestuurd en geholpen door het hoofd Kringen en 4 coaches.

Introductiekring

Naast de huiskringen bestaat er ook een introductiekring. Wie lid wil worden van de Christengemeente volgt eerst het programma van deze kring. Hier worden de belangrijkste onderdelen van het geloof behandeld en praten we met elkaar over hoe wij in onze gemeente met bepaalde thema’s omgaan. Deze kring start minimaal 1 keer per jaar. De mensen die na de introductiekring lid willen worden van de gemeente, worden aan een huiskring toegevoegd.

Contact

Heb je opmerkingen en/of vragen? Stuur dan een e-mail naar Marco Heijstek, kringen@christengemeente.nl.