Financiën

Giften

De Christengemeente is financieel afhankelijk van vrijwillige giften. Wij gaan uit van het principe dat alle gemeenteleden hierin dezelfde verantwoordelijkheid hebben. Samen houden we onze gemeente financieel gezond.

Daarnaast hebben we als gemeenteleden ook een verantwoording naar God toe. We geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om uit te delen van wat we zelf ontvangen hebben. We gebruiken dus niet al het geld dat binnenkomt voor de gemeente, maar delen daarvan ook weer uit.

Onze gemeente heeft geen mensen in dienst en er is geen beloningsbeleid afgesproken. De gedachte is dat ieder lid op zijn of haar plaats en met diens gaven of talenten kan bijdragen aan het functioneren van de gemeente. Daarmee is het niet nodig om financiële middelen te besteden aan salarissen.

Bestedingen

Als Christengemeente hebben we sinds 2009 een eigen gebouw. Dat is een grote financiële verantwoordelijkheid. Van alle inkomsten gaat meer dan de helft naar het gebouw. Daarnaast zijn er diverse zendelingen die door onze gemeente financieel worden ondersteund.

Vanwege deze grote financiële verantwoordelijkheid doen wij een oproep aan iedereen die zich verbonden voelt met onze gemeente, om die verantwoordelijkheid met ons te delen en te geven.

Onze gegevens

Rekeningnummer Rabobank: NL64 RABO 0325 0973 13
Rekeningnummer ING Bank: NL37 INGB 0004 8916 46
beide t.n.v. Stichting Christengemeente Hardinxveld-Giessendam

De Stichting Christengemeente is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder RSIN 008344309.

U kunt hier de Jaarrekening 2023 downloaden.

Voor opmerkingen of vragen, stuur gerust een e-mail naar financien@christengemeente.nl.