Kortjakje

Dit is een blog van Kortjakje, waarvan de auteur(s) bekend is/zijn bij de redactie. De standpunten die Kortjakje inneemt behoeven niet altijd overeen te komen met die van de leiding van de christengemeente. Het doel is om aanwezigen en mensen die absent waren nog even te attenderen op (een aspect van) de preek van de voorbije zondag. Kortjakje hanteert haar ‘eigen stijl’ en neemt soms de vrijheid de lezer een beetje te prikkelen. Maar altijd met de intentie dat we verstaan wat God (mogelijk) tot ons zeggen wil.

Heb je vragen? Vragen! Heb je kritiek, of wil je meer weten. Dat kan, via communicatie@christengemeente.nl. Kortjakje zorgt gegarandeerd voor een reactie (of dat ook een antwoord is, laat zij op voorhand graag in het midden). Wil je de berichten in je mail ontvangen? Dat kan ook via communicatie@christengemeente.nl.

Kortjakje bidt

Sorry, vorige week heb ik even verstek laten gaan. Ik had geen tijd. Te druk met bidden. Te druk Mijn tante – die nog uit de vorige eeuw stamt – heeft een boek met de titel ‘Te druk om niet te bidden’. Leuk gevonden, die titel. Ik heb het niet gelezen (te druk met bidden […]

Lees verder
Durf

‘Heer, wat verlangt U van mij met betrekking tot gebed?’ Durf jij dit te bidden? Kortjakje vindt dat een riskante onderneming: je weet niet wat je belooft! Pinksteren De Geest is uitgestort, mensen! Wat bewerkt die Geest van God allemaal? Meer dan je tijdens het lezen van deze vraag aan kon denken! Bidden Eén van […]

Lees verder
Gods bedoeling

Kortjakje kan soms behoorlijk sceptisch zijn. Gelukkig probeert zij dat voor ons vaak te verbergen. (Met wisselend succes.😊) Maar door Bijbelteksten wil zij zich nog wel eens laten overtuigen. Bijvoorbeeld dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede (Romeinen 8:28). Alles Ook moeilijke dingen hebben bij […]

Lees verder
Halal

Wat is jouw ‘manier van leven’? Kortjakje hoorde een preek waarin zij zich kon spiegelen aan mensen zoals zij en wij: de psalmisten. Mekka? Afgelopen zondag ging de preek over onze levenswijze. Zijn wij mensen die God aanbidden? En hoe doe je dat dan? Het gaat niet om een meetbare opgave dat je bijvoorbeeld 5 […]

Lees verder
Altijd ziek

Altijd is Kortjakje ziek – midden in de week, maar ’s zondags niet! Begrijp je het nu? God geneest, zei de spreker. Door (1) mensen, (2) medicijnen, (3) middelen, (4) Zijn machtige Geest. Toch kan het zijn dat je ziek blijft en niet geneest. Dat is géén grapje. Dat heeft er wél mee te maken […]

Lees verder
Crises

Kortjakje heeft soms een korte spanningsboog. En zeker als zij in het begin van de preek iets hoort dat haar gedachten prikkelt, ontgaat haar soms het hele vervolg. Izak, zoon van We lazen uit Genesis 26. Als snel bleven mijn gedachten hangen bij hoe Izak zich gevoeld moet hebben. Je zult maar de zoon van […]

Lees verder
Ijgenweis

Ja, hij zei het echt hoor: “mijn eigen weishijd is soms ijgenweis en schiet altijd tekort”. (Ik weet niet of ik het allemaal goed spel, dat kun je bij gesproken taal zo moeilijk controleren.) Maar, hoe dan ook, de spreker van zondag 18 april gaf blijk van een zekere mate van zelfkritisch vermogen. Bijbelse wijsheid […]

Lees verder
Vliegtax

De spreker van afgelopen zondag noemde zichzelf een groot voorstander van de invoering van de vliegtax. Kortjakje is het met hem eens, maar het tarief is nog niet om van achterover te vallen: € 7,45 p.p. Als je dit bij hem declareert zal dat vast een rib uit z’n lijf zijn, zeg! Klimaat, natuur en […]

Lees verder
Paasgroet

‘De Heer is waarlijk opgestaan en verschenen aan Petrus’, zo luidt – aldus de spreker – het getuigenis van Russische gelovigen. Maar in de preek op Eerste Paasdag ging het meer over Maria van Magdala dan over Petrus. Niet dat Kortjakje dat erg vond … het gaat al vaak genoeg over mannen! Herstel Jezus wil […]

Lees verder
Misstap

Kortjakje raakt er vaak door geïmponeerd. Door mensen die zo heel boeiend over de liefde van Jezus vertellen. Maar de liefde van Jezus tonen. Dat is nog wat anders! Toon mijn liefde Afgelopen zondag ging de preek over ‘de voetwassing’ (Johannes 13:1-15 en 34-35). We dachten na over Jezus’ houding en motieven. Waardoor liet Hij […]

Lees verder