Worden als een kind… of toch niet?

Kortjakje heeft op zondagochtend weer de samenkomst van vorige week bekeken. Heerlijk meegezongen met de liederen (thuis mág dat) en geluisterd naar de preek. Een preek met een vraagteken.

‘Worden als een kind … of toch niet?’

Dit was de titel van de preek. Een beetje vreemd natuurlijk. Want de Heer Zelf heeft toch gezegd dat we moeten worden als een kind! Lees maar in het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18 de verzen 1-4.

De apostel Paulus schrijft later in 1 Korintiërs 13:11 dat hij al het kinderlijke achter zich heeft gelaten. Je moet het kind in jou ‘onttronen’ zij de spreker zelfs!

Deze teksten lijken elkaar tegen te spreken. Mijn opa waarschuwt dan altijd om ze allebei te laten staan en serieus te nemen. Dat gebeurde ook in de preek. Er zijn immers kinderlijke eigenschappen die heel mooi en goed zijn: onbevangen, ontvankelijk en blindelings vertrouwend. Als je zó wordt als een kind, kun je Gods Koninkrijk binnen gaan, zegt Jezus. Maar er zijn ook kinderlijke eigenschappen die je maar beter achter je kunt laten. En groeien naar emotionele en geestelijke volwassenheid.

Groei

Ik spring door naar het einde van de preek. Dat was een krachtig appel (volgens de spellingregels moet dit zónder streepje op de ‘e’). De spreker noemde vier gebieden waarin we worden opgeroepen om te groeien:

  • Genade en kennis (2 Petrus 3:18)
  • Leraarschap (Hebreeën 5:12). Dit geldt ook voor mensen die niet preken!
  • Geloof en liefde (2 Thessalonicenzen 1:3)
  • Vrucht dragen (Galaten5:22-23a en Johannes 15:8)

Groei jij nog? Groeit u nog? Of ben je – om het in het Engels te zeggen – meer een ‘kidult’?

Beluister de preek of bekijk de hele dienst op Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje