Wij horen bij elkaar

Ik mag er zijn, met mijn korte jackje, met mijn grote boek vol zilverwerk. Mijn tante mag er zijn, met haar ietwat losbollige charismatische inslag. En mijn opa, met zijn stoffige boekenneus. Jij mag er trouwens ook zijn – ja, jij mag er zíjn. Wat heerlijk, in de gemeente van Jezus Christus hoef je niet allemaal hetzelfde te zijn! …. Ik moet er niet aan denken dat ik net zo zou moeten zijn als jij ?

Wij horen bij elkaar

Op zondag 21 maart ging de preek over 1 Korintiërs 12:12-27. Kort samengevat: de christelijke gemeente is het Lichaam van Christus, een eenheid in verscheidenheid. Ik luisterde ernaar en ik bedacht: dit is niet zomaar één van de vele mogelijke visies of ideologieën, maar het plan van God.

Twee aandachtspunten geef ik aan je door:

  • Geen minderwaardigheidsgedachten. Wees niet vals bescheiden. Denk niet te klein van wat jíj kunt betekenen in die gemeente van de Heer Jezus. Hij heeft je gaven gegeven en die mag (moet) je inzetten!
  • Geen superioriteitsgedachten. Kijk niet neer op andere broers en zussen met ándere gaven en talenten. Juist mensen die zwak schijnen, hebben we nodig. Verbeeld je niet dat juist jíj zo geweldig bent. In het Lichaam van de Heer, zijn we als broers en zussen allemaal gelijkwaardig!
Wees de ander tot zegen

Christus werkt door de leden van Zijn gemeente heen. Een gemeenschap van liefde, belangen, strijders, barmhartigheid en overwinning!

Bekijk de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje