‘Wie van de drie’

Kortjakje moest afgelopen zondag tot vervelens toe haar tante aanhoren over een televisieprogramma van vroeger: ‘Wie van de drie’. Uiteindelijk besloot zij er maar haar voordeel mee te doen door dit stukje ook deze titel mee te geven.

Maria, Maria, Maria

Mijn tante was tijdens onze Paaslunch helemaal vol van haar eigen associatie bij de preek die we die ochtend gehoord hadden. “Het leek wel ‘Wie van de drie’. Hihi. Alleen was Herman Emmink er niet bij”, was haar vaak herhaalde commentaar op de preek. En dan werden wij allen geacht geamuseerd te lachen.

Wanneer u als lezer ook (ver) boven de middelbare leeftijd bent, herinnert u zich misschien dat oude – inderdaad, érg oude – televisieprogramma ‘Wie van de drie’. Tante was, zo geeft ze nu ruiterlijk toe, best een beetje weg van ‘die hoffelijke meneer Herman Emmink’ (die was lange tijd de presentator van dit tv-spelletje –redactie). Ik had nog nooit van die man gehoord, maar je had toen natuurlijk ook nog geen Instagram en zelfs geen Facebook, hè.

Nog méér Maria’s

De Paaspreek ging dus over drie vrouwen met dezelfde naam: Maria. We lazen over hen in Johannes 12:3, 19:25-27 en 20:11-18. Het zijn Maria van Bethanië, Maria van Nazareth en Maria van Magdala. De spreker zei dat in het Nieuwe Testament wel vijf vrouwen met die voornaam voorkomen. Tja, dan wordt het soms wel een beetje een zoekplaatje. Geen wonder dat sommige Bijbellezers die dames wel eens door elkaar halen. Of denken dat enkele keren dezelfde persoon wordt bedoeld, wat volgens de spreker niet klopte.

Op dit punt gekomen, dwaalden mijn gedachten al even af. Ik ben maar wát blij met mijn naam Kortjakje. Alleen hoop ik maar dat ik nooit in de politieberichten terecht kom. Als zo’n bericht gaat over ‘Maria van B.’ of ‘Maria M.’ weet niemand over wie het gaat. Maar als míjn voornaam wordt genoemd, is er in heel Nederland niemand anders die ze kunnen bedoelen dan ik. (Ik had alleen even wat tijd nodig om te prakkezeren of dit nu altijd een nadeel of soms ook een voordeel is. Mijn voorlopige conclusie: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. Of andersom natuurlijk.)

Wie zoek jij?

Toen ik met mijn gedachten weer terug was bij de preek, hoorde ik nog net dat het over Maria van Magdala ging. Zij was door Jezus van zeven boze geesten bevrijd. Sindsdien was ze Jezus gaan volgen. En nu, op Paasmorgen, staat zij daar bij het graf. Maar wat is daar aan de hand? Met ogen vol tranen constateert zij dat de steen van voor het graf is weggerold. Wie hebben dat gedaan? Het lichaam van haar Meester is weg! Het moet zijn verplaatst, weggedragen door grafrovers of zo. Het gaat haar bevattingsvermogen van dat moment te boven. Ze híeld ook zo veel van Hem! En dan vraagt de man die daar rondloopt – het zal de tuinman zijn – aan haar: ‘Wie zoek je?’.

En die Man kent haar naam: ‘Maria’. Hij weet wie zij is! Maar wacht even … zij herkent die stem! Zij herkent hem zoals een schaap de stem van de herder kent. Het is haar Meester! Zo kent de Herder ook jouw naam. Wie je ook bent en wat of wie je ook zoekt op deze Paasdag in april 2023. Als je naar Hem op zoek bent, Hij weet wie je bent en Zijn liefde gaat naar je uit!

Blessings,
Kortjakje