Wat denk je wel?

Kortjakje meende de enige te zijn die wel eens vreemde gedachten heeft. Maar goed dat je gedachten niet op je voorhoofd worden geprojecteerd, denkt zij vaak. Want die gedachten zijn niet altijd even fraai. In de preek kreeg zij handvatten om hiermee om te gaan. 

Waar ik aan denk? O, nee niks jôh.

Soms vraagt iemand aan me: “waar denk je aan?” Meestal zijn dat de momenten dat ik het moeilijk vind om eerlijk te zijn. Maar ik weet dat er Eén is die al mijn gedachten kent. Van verre zelfs (Psalm 139). Gelukkig merkte ik uit de preek van afgelopen zondag dat ik niet de enige ben die zich soms schaamt voor haar gedachten. Ja, wat denk ik wel!

Vogels die nesten bouwen

De spreker gaf aan dat je niet veel kunt doen aan de gedachten die je soms te binnen schieten. Maar je kunt wél zelf kiezen wat je met die gedachten doet. ‘Ik kan niet voorkomen dat vogels om mijn hoofd vliegen, maar ik kan wél voorkomen dat zij in mijn haren een nestje bouwen’, zei de spreker. Ik keek meteen naar de kale kop van mijn opa … Oeps, alweer een gedachte die ik had willen onderdrukken.

Krijgsgevangene

We lazen aan het begin van de preek 2 Korintiërs 10:3-6. Een stukje dat niet zo makkelijk te lezen en te begrijpen is, vind ik. Maar het komt erop neer dat onze gedachten en redeneringen niet altijd zo mooi christelijk zijn. Als je merkt dat het geen goede gedachten zijn, moet je die ‘krijgsgevangene’ maken. Dat betekent dat je er bewust afstand van neemt. Dat je ze naar God toe mag benoemen en aan Hem mag overleveren. Iets dat nog niet zo heel eenvoudig is. Maar de spreker gaf er vijf verschillende tactieken bij die je hierbij kunt hanteren:

  1. Muziek. Zoals bijvoorbeeld bij Saul (1 Samuël 16:23).
  2. Gods Woord. Zie Hebreeën 4:12 en Psalm 119:130.
  3. Gebed. Zowel met je verstand als met je geest (onuitsprekelijke verzuchtingen van de heilige Geest).
  4. Positief denken, als negativiteit je belaagt.
  5. Leg ook je onderbewuste in Gods hand.

Wil je alle verwijzingen naar de Bijbel erbij hebben? Luister of kijk dan nog eens naar de preek!

De spreker noemde dit (terecht) een pastorale preek. Mijn tante had er nog een pastoraal advies bij: mocht je te kampen hebben met vervelende gedachten of nare dromen, vraag dan iemand die je vertrouwt om er samen over te praten en voor te bidden.

Blessings,
Kortjakje