Waarheid

Kortjakje weet niet altijd wat zij wel of niet moet geloven. Het valt ook allemaal niet mee met al die media! Is het wáár dat …? En is het ook wáár dat …? WAT IS WAARHEID?

Fake news

Je weet vast wel door wie de vraag ‘Wat is waarheid?’ in de Bijbel werd gesteld. Door Pilatus, toen hij Jezus verhoorde. Aan het begin van de preek lazen we die passage uit Johannes 18:33-38a uit de Willibrord-vertaling.

Er deden allerlei verhalen de ronde over Jezus. Was het waar wat Hij had gezegd? Wat Hij had gedaan? En wie wás Hij eigenlijk? In de preek ging het over de verschillende verhalen die je nu kunt horen en lezen over het corona-virus. Wat is nepnieuws en wat is waarheid?

Waarheid

De spreker haalde Jezus’ eigen woorden aan: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh.14:6). En hij deed de oproep: hou je aan deze Jezus vast, blijf met Hem verbonden. Dan zul je rijkelijk vrucht dragen -aldus Jezus. Kijk maar in Galaten 5:22 wat dat allemaal inhoudt! We zien vaak veel woordenstrijd en veroordeling, als het gaat om de ideeën over het virus en de bestrijding daarvan. Maar zulke zaken passen niet bij de vrucht die Jezus belooft. Die bestaat allereerst uit LIEFDE. De spreker haalde ook Efeziërs 5:1-2 aan, uit de Groot Nieuws Bijbel. Daar staat: “U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals hij. Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft hij zijn leven voor ons gegeven.”

Stiekem

En ik las stiekem nog wat verder. (Sorry, die afwijking heb ik.) Daar las ik toen in de verzen 6 en volgende: “Laat u door niemand met loze woorden misleiden; want om zulke dingen wordt God vertoornd op de mensen die niet willen gehoorzamen. Laat u niet met hen in. Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht door uw gemeenschap met de Heer. Leef als mensen die bij het licht horen. Want alleen in het licht rijpen goedheid, gerechtigheid en waarheid.”

De preek was verder ook heel leerzaam! Heb je ‘m gemist, kijk of luister dan nog maar even. Dan vraag ik je misschien volgende week wel of je de vier V’s nog hebt onthouden…

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje