Waarheid

Afgelopen zondag ontdekte Kortjakje twéé waarheden! En ze heeft het niet van zichzelf hoor. Ze hoorde het in de preek.

3 Johannes

We lazen eerst uit dat hele korte Bijbelboekje 3 Johannes. Hierin staan maar 15 verzen en een hoofdstukindeling is dan ook niet nodig. In vers 4 staat: “Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.” Hier gaat het volgens de spreker om Jezus die zelf DE WAARHEID is. Ja, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat is mij bekend. En het is goed om met Jezus te wandelen. Dan wandel je in de waarheid.

Vervolgens lazen we Hebreeën 4:12-16. Hier gaat het over Gods Woord, dat levend en krachtig is. En in staat is onze gedachten te ontleden. Maar waar staat nu dat de Bijbel óók DE WAARHEID is? De spreker zei dat het een uitspraak van Jezus is, die in het Johannes-evangelie staat. Dit heb ik thuis wel even moeten opzoeken. Dus ik las dat hele Evangelie door, totdat ik in 17:17 ontdekte dat Jezus zei: ‘Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.’

Ja, soms moet ik even checken of de preek wel klopt. Dat is geen wantrouwen, hoor. Maar ik wil het gewoon weten.

Waar laat ik me door leiden?

Nu komen we toe aan waar de preek eigenlijk over ging. Laat ik me leiden door de waarheid, door Jezus en door Gods woord? Er zijn immers zo veel alternatieve mogelijkheden. Ik kan me laten leiden door mijn eigen ideeën. Ik kan me ook laten leiden door de stellige opvattingen van andere mensen. Via de social media, tijdens een koffiepraatje of theekransje, op de tv of het internet: het wemelt van de stellige opvattingen!

De spreker wees erop dat het belangrijk is om je eigen gedachten te laten toetsen door de Bijbel. Die kan immers je gedachten ontleden – aan het licht brengen of ze kloppen met wat de Bijbel leert. Laat de Bijbel je maar een beetje prikken, zei de spreker. Daar is de Bijbel (onder andere) voor bedoeld. Zelfs je bidden kan vol zijn van je eigen gedachten…

Prikken

Als je een christen bent heeft God de zeggenschap over je leven. Ik hou daar niet zo van, als ik eerlijk ben. Want die zeggenschap geldt ook voor mijn portemonnee, mijn telefoontje, etc. Dat kwam weer even krachtig bij me binnen tijdens de preek van afgelopen zondag.

Ja, het woord van God moet prikken in mijn leven!

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje