Waar maak jij je druk om?

Ja, geef maar eens een eerlijk antwoord op deze vraag. Kortjakje is natuurlijk altijd goudeerlijk. Daarom doet zij er nu even het zwijgen toe…

“Martha, Martha…

…altijd in de weer!” Zo gaat een liedje over die ene zus van Lazarus. Ze bedoelde het waarschijnlijk goed. Maar toch had zus Maria iets beters gekozen. We lazen Lucas 10:38-42 uit de NBG-vertaling. Als je het toevallig niet net zo druk hebt als Martha, kun je dat misschien nog eens lezen.

En mocht je je dan afvragen wat je wel en niet zou moeten doen, luister dan nog eens naar die preek! Je hebt er nu tóch even tijd voor vrijgemaakt. Toch?

Leren van Maria

Drie dingen om te onthouden en na te volgen:

  • Maria zát. Tijd nemen, tot rust komen.
  • Maria luisterde naar Jezus’ woorden. Zij wilde Hem beter leren kennen. Luister -hoor Zijn stem als je de Bijbel leest.
  • Maria zat aan Jezus voeten. Zij stelde zich nederig op. Zij aanbad Hem. Laat dit ook onze instelling zijn.

Beluister de preek.

Blessings,
Kortjakje