Vrijgesproken!

Kortjakje was afgelopen zondag niet ziek. Het was immers niet ‘midden in de week’. Toch was zij niet helemaal fit. Daardoor kon ze alle bijbelteksten die in de preek voorbij kwamen niet bijhouden of noteren. En nu het intussen wél ‘midden in de week’ is, is zij natuurlijk een beetje te ziek om het allemaal na te luisteren of te kijken … en daarover dan ook nog een blog te produceren. Onderstaand een beetje een korte samenvatting van de preek dus.

Hier ging het over:

Romeinen 8 28Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd (‘vrijgesproken’ NBV); en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Wow!

Heb je God lief? Dan ben je

gekend,

                bestemd,

                                – geroepen,

                                                gerechtvaardigd (vrijgesproken, zegt de NBV) en

                                                                                – verheerlijkt !!!

Blessings,
Kortjakje