Voorbeeldig

Kortjakje wil graag in haar gedrag wat christelijker worden. Dat valt niet altijd mee, maar … vroeger waren er nog mensen die het goede voorbeeld konden geven!

Voorbeeldig

Soms vind je in de Bijbel ‘voorbeeldig’ gedrag. Bijvoorbeeld voor situaties waarin ik vaak in de stress schiet, of begin te schelden, te slaan of te schoppen. (Aan iemands haren trekken doe ik niet meer, dat past niet zo bij het christelijk-feministische imago dat ik zo hardnekkig probeer te handhaven.)

De spreker van afgelopen zondag haalde zo’n voorbeeldig figuur naar voren: koning Josafat. De geschiedenis staat in 2 Kronieken 20:1-30. De houding van Josafat helpt niet alleen tegen zichtbare maar ook tegen onzichtbare vijanden.

Wat Josafat als eerste deed

Wat deed koning Josafat, dat ik ook zou kunnen doen? Nou, in de eerste plaats misschien wel het allerbelangrijkste wat je kunt doen als je je bedreigd voelt. De Heer om raad vragen!

Hoeveel ruzies en oorlogen hadden daarmee voorkómen kunnen worden? De spreker noemde tal van voorbeelden. Er staat in dit Bijbelgedeelte nog heel wat voorbeeldig gedrag van de koning en van zijn volk. Voor een simpele luisteraar als ik, al gauw teveel om op zondagochtend te onthouden. Maar mij is vooral bijgebleven: eerst de Heer om raad vragen!

Beluister de preek hier

Blessings,
Kortjakje