Voor koning en Koning

Kortjakje was zondag na de samenkomst helemaal happy! Wat een heerlijke, opbouwende en mooie dienst was dat toch weer. Voor een deel kwam dit door de prachtige liederen, die zo prachtig werden gezongen. Maar het kwam natuurlijk ook door de preek. En vooral: Jezus is Koning!

Koningspsalm

We lazen en overdachten Psalm 72, geschreven door of voor Salomo. Als ik het goed begrepen heb, was het een goede preek, want hij bestond uit drie punten!

1.     Bidt voor gezagsdragers

Het eerste dat de spreker ons uit deze psalm voorlegde, was dat het goed is om te bidden voor gezagsdragers, dichtbij en veraf. Dat ze Gods wetten zullen kennen en volgen. Mooi was dat we dit stukje preek samen met de muziekgroep mochten beantwoorden met een lied: ‘Donna nobis pacem’. Mijn opa zei dat dit Latijn is, en betekent: ‘Geef ons vrede’. Maar dat had ik natuurlijk al lang begrepen uit de rest van dat mooie lied, dat – volgens mijn tante dan weer – oorspronkelijk een nummer van Elly & Rikkert is. Fijn hoor.

2.     Aanbidt Jezus als Koning voor eeuwig

Na onze tussenzang, gaf de spreker aan dat de psalm wel een beetje erg verheven woorden spreekt voor een aardse koning. Daarom noemde hij de psalm ‘profetisch’. Hij gaat namelijk ook over Jezus als Koning (zie vooral vs. 17-19). En die gedachte paste natuurlijk ook goed bij Hemelvaartsdag, wat net achter ons lag. Heel de schepping zal zich voor Jezus buigen. Psalm 72 is een soort visioen van hoe het zal zijn in de nieuwe wereld, waar Jezus Koning is. Dan zal er vrede zijn en overvloed (hierbij dacht ik natuurlijk aan Oekraïne, maar ook aan Ethiopië en Jemen). Wat kun je daarnaar uitzien. Er zal ook recht worden gedaan aan slachtoffers en alle tranen worden afgewist. Mensen, wát een visioen. Jezus komt – echt iets om naar uit te kijken! Wat in ons hart was, konden we vervolgens uiten in een tweede tussenzang: ‘Juich, want Jezus is Heer‘.

3.     Gebed voor de kerk zelf

Een derde element uit Psalm 72 zag de spreker in het belang van (gebed voor) ons als kerk. Hier wordt al iets zichtbaar van het koningschap van God! Jezus belijden, betekent ook: Jezus dóen. In de kerk worden dan de kernwaarden al zichtbaar van Wie Hij is. Onze hoop en ons verlangen naar het komende koningschap van Jezus, moedigen ons aan om Zijn recht en gerechtigheid gestalte te geven in ons als kerk en als mensen van die kerk. Hoe toepasselijk was daarna ons lied: ‘Build Your Kingdom here’! En dat zongen we dus uit volle borst.

Blessings,
Kortjakje