Vol Geest

Kortjakje vindt het niet opmerkelijk dat er iets gedáán wordt met de inbreng tijdens een gemeente-avond.

Inspraak

Sommige mensen denken dat het geen zin heeft om je stem te laten horen. Of het bij de Tweede Kamerverkiezingen is, of tijdens een inspraakavond van de gemeente, of in de kerk. “Er wordt tócht niets mee gedaan”, zo klagen sommigen bij voorbaat. Wat een pessimisme! Wat een flauwekul!

Als je iets zinnigs hebt te zeggen, wordt er (oké: over het algemeen) heus wel naar je geluisterd. Dat werd afgelopen  zondag in de samenkomst maar weer eens bevestigd. De spreker had zijn onderwerpkeuze laten bepalen door wat er – enige tijd geleden – tijdens een gemeenteavond schriftelijk was ingediend. En dat waren verlangens naar méér van Gods Geest in de gemeente. Mooi toch?

Waaraan je kunt zien dat de Geest werkt

In het begin van het Bijbelboek Handelingen lees je over de uitstorting van de heilige Geest. Een bijzonder gebeuren! Er worden op die ene dag maar liefst 3000 nieuwe gelovigen geregistreerd, en allemaal werden ze ondergedompeld (zoals Jezus had bevolen).

Ik vind die uitstorting van de Geest, wanneer ik Handelingen 2 lees, altijd weer een spectaculair event. Maar de geschiedenis gaat verder. En ik vraag me nu af, of dat niet even spectaculair is. De preek zoemde in op de verzen 37-47.  Wat gebeurt er allemaal in die eerste christengemeente!

“Zijn deze kenmerken ook in onze gemeente nog aanwezig?”, zoiets vroeg de spreker. En vervolgens zette hij het voor ons op een rijtje. Wat kenmerkt(e) de gemeente:

  1. Ze verheerlijkten God
  2. Ze waren één van hart en ziel
  3. Ze waren toegewijd aan Christus en Zijn woord
  4. Ze stelden zich dienstbaar op naar elkaar
  5. Ze getuigden vrijmoedig van hun geloof

Visie

Natuurlijk bleef het in de preek niet bij een dorre opsomming, maar kregen we er voorbeelden en aanwijzingen bij. Daarvoor moet je deze preek zelf nog maar eens terugkijken of -luisteren.

En mocht je geïnteresseerd zijn in de gemeentevisie – wat zég ik? Natúúrlijk ben je in die gemeentevisie geïnteresseerd; je maakt er zelf immers deel van uit! Je mag die visie zelf helpen uitvoeren, geleid door Gods Geest! Je kunt die visie vinden op https://www.christengemeente.nl/over-ons/visie-en-missie/

Blessings,
Kortjakje