Vis of vogel

Kortjakje houdt van beeldende taal. Daar is weinig mis mee, maar als redactie vinden wij wel dat zij moet oppassen niet helemaal weg te dromen in de verbeelding die dit bij haar kan oproepen. Je kunt dan zomaar een stuk van de preek missen.

Simchat Thora

‘Simchat Thora’? De spreker van afgelopen zondag kent zijn talen. Ik dacht even dat het om een nieuw automerk ging. Ik kan het allemaal niet zo goed bijhouden wat er – hybride of helemaal elektrisch – uit China en omstreken aan kostbare modellen wordt ingevoerd. (Mijn opa zei dat er vroeger een merk was dat Simca heette, maar dat was ver voor mijn bestaan.) Maar het ging dus over een Joodse feestdag: ‘Vreugde der Wet’. Dat wás het afgelopen zondag. De zangleiding had hem al geholpen door Johannes 7:37-38 te lezen. De spreker las en noemde daarnaast nog enkele verzen uit Psalm 119: ‘Ik heb vreugde in uw wet’ (vs.70b) en ‘Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende’ (vs.92).

Verbeelding: vis of vogel?

Maar wij leven nu niet meer onder de wet, wij leven onder de genade. Zo citeerde de spreker Paulus. Maar dat moet je zo zien dat ons behóud niet afhangt van naleving van de wet. Gelukkig maar, want dan zouden er maar weinig of geen mensen behouden worden. Denk ik dan, hè. En volgens de spreker leven wij nog wel degelijk onder een wet, namelijk ‘de wet der vrijheid’, waarover Jacobus in zijn brief schrijft. Als je je aan Christus hebt overgegeven, heeft Hij recht op jou. Dan ben je een dienaar, een slaaf van Christus geworden en ‘moet’ je leven volgens Zijn geboden. Maar hoe is dat? De spreker raakte aan mijn verbeelding. Hij stelde ons voor hoe een vis zou reageren als we zouden zeggen: ‘ga vliegen’. Afgezien van een enkele vliegende vis, is dit natuurlijk een opdracht of gebod waar een vis onmogelijk gevolg aan kan geven! Maar, wie zich aan de Here Jezus heeft overgegeven en door Hem vernieuwd is, is eigenlijk een vogel. Als we tegen een vogel zeggen – gesteld dat de vogel ons zou begrijpen, maar met een beetje verbeeldingskracht kan dat uiteraard – ‘ga eens vliegen’, doet hij dat maar al te graag. Zo is het ook met een christen, hij voldoet maar al te graag aan wat Christus van hem vraagt.

Nou, ik vloog natuurlijk de rest van de preek héérlijk in het rond! Intussen sprak de spreker ook nog over de blijdschap waar Paulus in Romeinen 13 en in de Filippenzenbrief schrijft. “Wij verblijden ons door de heilige Geest, zelfs in de grootste droefheid nog”, zei de spreker. En dan kwam ten slotte ook nog weer die tekst uit Johannes 7 aan de orde. “Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien – uit medelijden, uit compassie zal dat water ook naar ánderen vloeien”. De Geest wordt niet gegeven opdat alleen jijzelf gelukkig wordt. Denk erover na: kan ik iemand gelukkig maken? Je mag je blijdschap in de Heer ook overdragen op anderen.

Mee-delen

Je ziet, ik vloog wel lekker rond, maar heb ook nog een beetje opgelet. Dat deed ik ook ná de preek nog, toen iemand ons opriep: neem iemand in gedachte aan wie je vandaag iets van jouw geluk kunt mee-delen!

Blessings,
Kortjakje