Vervolging

“Yesss! Petrus kon zomaar de gevangenis uit lopen. De ketens waarmee hij vastzat, braken los. Een engel ging hem voor. En alsof hij de supermarkt uitliep: de deuren gingen vanzelf voor hem open. Geweldig, fantastisch! Wat een gebedsverhoring. ‘Jesus-power’! Petrus is bevrijd!”

  • En Jacobus?

“Hè, waarom moeten we het daarover hebben?”

  • Hoe ging het nou met Jacobus?

“Laten we het daar even niet over hebben. Je moet onze positieve geloofservaringen niet bederven door zulke negatieve opmerkingen.”

Met z’n allen in gebed

We lazen afgelopen zondagochtend uit Handelingen 12. De gemeente was getroffen door het verlies van leiders, maar ze gingen eenparig en volhardend met z’n allen in gebed. Voor Petrus leidde dit tot een wonderlijke uitredding. Maar in hetzelfde tekstgedeelte lezen we dat Jacobus door de machthebbers werd vermoord. En gelukkig bleef in de preek niet onbenoemd dat er dus ook situaties zijn, waarin we géén antwoord zien. Waarin onze diepste wensen niet vervuld worden. Zo had de spreker het over het overlijden van zijn vrouw. Terwijl er toch over de hele wereld vrienden waren, die voor haar hadden gebeden. Wat mist hij haar. Ook vertelde hij over een acht jaar slepend probleem bij zijn dochter, dat voor hem verborgen was gebleven. Wat een ellendige situaties. Het leven lacht ons niet altijd toe!

Vervolging

De sfeer in Jeruzalem en omstreken was al snel grimmig geworden voor de christenen. Jezus had dit voorzegd: ze zullen ook jullie vervolgen. Dit is dan ook het beeld dat het Nieuwe Testament ons voorhoudt. De wereld is geen pretje als je christen bent. En volgens de spreker zijn er momenteel wereldwijd ongeveer 250 miljoen christenen die met geloofsvervolging hebben te maken. Daar kunnen wij ons vaak geen voorstelling van maken! En als je in zo’n moeilijke situatie bent – wat betekent dan je geloof voor jou? De spreker zei: WIJ ZIJN NIET GEROEPEN ALLES TE BEGRIJPEN. WIJ ZIJN GEROEPEN OP GOD TE VETROUWEN! (De spreker sprak soms in hoofdletters).

Teruggeworpen op …

Van de eerste christenen kunnen wij veel leren. Zij kenden een actief gebedsleven. Om te bidden hoeven wij niet te wachten op de gemeenteleiders, of wat anderen organiseren. Bidden kun je altijd en overal. We kunnen in deze tijden ook via de telefoon met iemand samen bidden. Of via zoom. Door de beperkingen als gevolg van de corona-pandemie zijn we wat meer op onszelf teruggeworpen. Of, nee! Op de Heer teruggeworpen. EN DAAR IS HELEMAAL NIETS MIS MEE!

Beluister de preek.

Blessings,
Kortjakje