Vergeving

Maar Kortjakje is niet lang van stof vandaag. Over het onderwerp vergeving valt natuurlijk heel veel méér te vertellen, maar dat paste niet allemaal in de preek en zeker niet in haar blog.

Wat Esau van Jacob wilde horen en zien

We dachten afgelopen zondag na over één vers uit het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’ (Mattheüs 6:12).

Naar aanleiding hiervan werden wij bepaald bij de geschiedenis van de tweelingbroers Esau en Jacob. Jacob had zijn vader voor de gek gehouden en daarmee zijn broer de zegen van het eerstgeboorterecht ontfutseld. Na vele jaren voor Esau op de vlucht te zijn geweest, keert Jacob terug. Jacob wil het graag met zijn broer in orde maken en ziet daar erg tegenop. De spreker benoemde vier punten die Esau graag bij zijn broer zou zien, om tot verzoening te kunnen komen:

  1. Eerlijke erkenning: “Dit is wat ik heb gedaan. En dat was fout.”
  2. Inzicht: “Dit is wat ik ervan heb geleerd: …”
  3. Verandering: “Dit is wat ik serieus ga proberen om niet meer in die fout te vervallen… En dat wil ik laten zien door mijn gedrag heen.”
  4. Geef mij alsjeblieft een nieuwe kans.

Dit zijn in feite voorwaarden voor vergeving (de spreker zei erbij dat hij dit had ontleend aan Jordan Peterson).

Berouw

Bovengenoemde voorwaarden voor vergeving vormen – als ik het goed heb begrepen – als het ware een uitwerking van wat berouw is. Berouw werd in de preek gedefinieerd als: ‘Beseffen dat je de ander/Ander tot in het diepst van zijn/Zijn wezen hebt gekrenkt. En dat uitspreken, belijden.’

Stof tot nadenken, zou ik zeggen. En misschien móet je er ook wat mee – daar komt het op aan!

Blessings,
Kortjakje