Twee vragen

Soms is Kortjakje lekker kort van stof. Vandaag bijvoorbeeld!

Lof

Misschien mag ik eerst eens effekes wat lof toezwaaien aan de technische mensen die de uitzendingen van de christengemeente maken. Tjonge, wat een prachtige beelden en een goed geluid – zo professioneel!

Twee vragen

En dan de preek. Deze ging over Abram en Saraï, en iets meer nog over hun slavin Hagar (Genesis 16). Een oude geschiedenis. Maar de spreker gaf er ook zeggingskracht aan voor vandaag.

De E/engel van de Heer stelde aan Hagar twee vragen:

  1. Waar kom je vandaan?
  2. Waar ga je heen?

Misschien zijn dit ook twee vragen waar jij en ik zelf eens over moeten nadenken. Wat als God dit aan ons zou vragen? Hebben wij nog het idee dat we op Zijn route zitten, dat we de dingen doen die Hij van ons vraagt? Wat zouden wij Hem kunnen antwoorden?

Tot zover, voor deze keer.

De preek is terug te zien op www.christengemeente.nl/preken.

Blessings,
Kortjakje