Trouw

De tante van Kortjakje heeft een favoriet lied: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. Nu wijzigen haar favoriete liederen zo’n beetje elke dag. Dus erg trouw is zij niet aan die liederen. Maar dat geeft niet, want haar huidige favoriet bevat een prachtige zin: ‘Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde’.

 

‘Brief’ van Jezus

De preek startte zondag met een gedeelte uit Openbaring 3, waar we Jezus’ ‘brief’ aan de gemeente in Filadelfia kunnen lezen. Het thema van de preek was TROUW. En daarover hoorden we in drie punten het volgende:

  1. Trouw is ….

In onze cultuur gaat het vaak vooral over ‘ik’. Trouw zijn is niet zo vanzelfsprekend. Wat betekent trouw? Trouw ben je aan … . Trouw betekent dat je je aan een ander hecht. Dat je je aan een ander toewijdt. Het heeft met liefde te maken, en is ook een keuze. “Als je ervoor kiest trouw te zijn, ervaar je daarvan de zegen”, zei de spreker ook.

  1. Over Jezus

Jezus is ons Voorbeeld. En Hij spreekt ons aan: “Blijf bij Mij, blijf Mij trouw”. Hij hééft iets met ons, dat is Zijn keuze. En doordat Hij iets met ons heeft, is het niet moeilijk Hem trouw te blijven.

Jezus is de Heilige, de Waarachtige (vs.7). Dat woord Waarachtige wordt ook wel vertaald met Betrouwbare – Hij bezit de macht om Zijn trouw wáár te maken.

En dat wij ook aan Hem trouw zijn, maakt Hij mogelijk: ‘Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten’ (vs.8a). We kunnen bij Hem komen, want Hij houdt de deur voor ons open!

  1. Over ons

Die kleine christengemeente in Filadelfia is ook een voorbeeld voor ons. De gelovigen daar zijn staande gebleven, ze zijn niet afgehaakt. In Filadelfia was Jezus nummer 1. Maak er een gewoonte van Hem trouw te zijn in goede tijden, dat zorgt ervoor dat je stevig komt te staan. Handel in alles uit de liefde van Christus. Hij heeft het ons voorgedaan.

We hebben Zijn trouw gezien. Dat helpt ons om ervoor te kiezen Hem trouw te dienen.

Blessings,
Kortjakje