Top of flop (Asa, deel 2)

Ook uit een niet zo ‘voorbeeldige’ levenswandel kun je veel leren! Afgelopen zondag bevatte de tweede preek over koning Asa verrassingen voor Kortjakje. (Dat kwam natuurlijke mede doordat zij te lui was geweest om diens geschiedenis in de Bijbel alvast verder te lezen.)

Top

We lazen 2 Kronieken 15:1-16:13. Nadat Asa – zoals we vorige week zagen – zo goed had gehandeld door in een crisis op de Heer te vertrouwen, werd hij door een profeet bezocht. Deze Azarja mocht Asa bemoedigen en aanmoedigen: als jij met Gód gaat, zal God met jóu gaan! En Asa voelt zich meteen aangespoord om veel voorwerpen en gebruiken die aan de afgodendienst herinnerden, uit de weg te ruimen. En zijn oma, die eerder een afschuwelijk afgodsbeeld had gemaakt, zet hij ook op haar nummer… Heb ik nog nooit gedurfd, iets dat mijn oma heeft gemaakt, in stukken te hakken. Maar Asa deed het. Top! Voor die koning Asa kun je respect hebben.

Flop

Hoe het kwam is uit de Bijbelse geschiedenissen niet duidelijk, maar na zijn grote toewijding aan God gaat het met Asa in zijn latere jaren toch bergafwaarts (al weten we niet hoe het met hem was toen hij stierf). Als hij druk ervaart van de naburige koning van het Tienstammenrijk, zoekt Asa hulp bij een heidense koning. Hij koopt zelfs zijn steun, met geld uit zijn eigen kas én uit de tempel! Van zijn vertrouwen op God lijkt niets meer over te zijn. De profeet Chanani krijgt van God opdracht om Asa tot de orde te roepen. Maar van die vermaning is Asa niet gediend. Hij laat de profeet gevangen zetten. En gefrustreerd laat hij ook nog enkele van zijn onderdanen (misschien hadden zij zich voor Chanani uitgesproken?) mishandelen. Asa was zo’n goede koning geweest. Wat een flop dat hij dan zo verder gaat!

Is jouw hart in goede conditie?

Een oom van mij is hartpatiënt. Elk halfjaar moet hij zich laten controleren. Zijn bloeddruk wordt opgemeten, er wordt bloed geprikt, … hij ondergaat een soort APK. Hier moest ik even aan denken toen de spreker de vraag op ons afvuurde: is je hart in goede conditie? En hij gaf er wat controlevragen bij om zelf een diagnose te kunnen stellen:

  1. Vertrouw ik meer op eigen inzicht dan op God?
  2. Sta ik niet meer open voor vermaning?
  3. Reageer ik mijn boosheid af op mijn omgeving?
  4. Zoek ik mijn hulp niet meer bij God als ik in nood ben?

Als je één of meer vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan loop je risico op hartfalen -dat zij de spreker niet, maar dat zeg ik (want ik denk dat hij dit wel bedoelde).

In de preek werd bij elk van deze vragen nog heel wat nuttige informatie verstrekt. Die kan ik hier niet allemaal herhalen, dus is mijn advies alweer: luister de preek nog eens na.

God wil helpen

De ‘uitsmijter’ van de preek wil ik je niet onthouden. Hij komt van de profeet Chanani, en luidt als volgt: “Want de ogen van de HERE speuren heen en weer over de aarde, op zoek naar mensen die Hem zijn toegewijd, zodat Hij Zijn grote macht kan tonen door hen te helpen” (2 Kronieken 16:9 Het Boek).

Blessings,
Kortjakje