TIJD

Er is een tijd om te huilen …

Bemoedigend

Lieve mensen, wat ben ik weer bemoedigd afgelopen zondag. Er is een tijd om te huilen. Ik mag verdriet hebben en dat uiten. Voor alles is een tijd. We lazen dit samen in Prediker 3:1-15. De spreker noemde dit terecht troostvol.

Vol

Uit Galaten 4:4 las de spreker ook het vers voor over de volheid van de tijd. (In de NBV ontbreekt ten onrechte dat woordje ‘volheid’, dat wel in de NBG uit 1951 staat. In de NBV21 staat: ‘de bestemde tijd’. Dat vind ik ook wel een mooie gedachte, die bovendien dus wat beter uitdrukt wat er eigenlijk staat.) De ‘volheid des tijds’ = Op Góds tijd werd de Verlosser geboren! Dat is de genadetijd -aldus de spreker.

Niet te begrijpen

Veel dingen van God begrijpen wij niet. Gelukkig zei de spreker dit ook, want mij duizelt het altijd als ik nadenk over de begrippen ‘tijd’ en ‘eeuwigheid’. De tijden zijn in Gods hand. En Hij heeft ervoor gekozen in deze tijd te spreken door zijn Zoon. Intussen gaan de tijden van Prediker nog door. Dat kan ons soms moeilijk vallen. Maar we mogen die tijden zien in het licht van déze genadetijd. God heeft ons Zijn barmhartigheid getoond en zál ons die tonen.

Citaat van de week

Ik sluit af met een citaat uit de preek: ‘In de grootste moeiten, leren we de diepste lessen’.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje