Streven naar geluk?

“De kunst van het ongelukkig zijn” is een boek van Dirk de Wachter, een Belgisch psychiater. Kortjakje heeft het niet gelezen, maar de spreker van 1 maart jl. wél.

Streven naar geluk?

De spreker hield zijn inleiding op basis van het boek van Dirk de Wachter: De zoektocht naar geluk maakt de mens niet gelukkig, integendeel. Het is de ziekte van deze tijd. Materieel hebben we het in onze geschiedenis nog nooit zo goed gehad als nu. En waarom zijn we dan vooral op psychisch terrein zo erg in nood, waarom zijn we zo vermoeid? In Nederland slikken 1,2 miljoen mensen een antidepressivum. Dit doen zij veelal niet omdat zij zo gelukkig zijn.

De spreker citeerde enkele kernzinnen uit het boek van De Wachter letterlijk: “Streven naar geluk als levensdoel is een grote vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het in het leven om draait”! En als je hiermee bezig bent, kan dat als ‘bijvangst’ geluk brengen.

God heeft geen wachtkamer

In dit kader lazen we Genesis 39:2-6, over Jozef die als slaaf in Egypte leefde. Ben je op zoek naar een in het oog springend leven? Naar een plek op het podium? Of ben je er vooral op gericht om betekenisvol te zijn in je leven?

De Heer had een prachtig plan met het leven van Jozef. Maar gedurende twintig jaren gebeurt er in zijn leven niets van wat hij ervan verwachtte. Zat Jozef als het ware in de wachtkamer? Nee, zei de spreker: “God heeft geen wachtkamer”. Ondanks zijn traumatische ervaringen, probeerde Jozef steeds voor andere mensen van betekenis te zijn. En het mooie is: “De Heer was met Jozef” (vs.3a). Dit wordt wel drie maal in het Jozefverhaal vermeld. Met wat voor soort mensen wás God? De spreker gaf aan dat we het antwoord kunnen vinden in de tekst 2 Kronieken 16:9. Nou, zoek dat zélf maar weer eens op, want mijn verhaal wordt te lang voor dit blog!

Nog wel even een slotvraag, om te kijken of je goed geluisterd hebt:

Hoe prijzen de bloemen God?

Antwoord: Door te bloeien waar ze geplant zijn, ook als alleen God hun schoonheid ziet.

Als jij een betekenisvol leven wilt leiden, zul je dezelfde keuze moeten maken als Jozef. Dat je hart volkomen naar God uit gaat. En dat je tegen Hem zegt dat je een betekenisvol leven wilt leiden voor andere mensen, voor God! Kies daar elke dag bewust voor. Door hier, net als de spreker op zíjn manier, op jouw manier tijd en aandacht aan te geven.

De preek kun je terugluisteren op www.christengemeente.nl/preken/.

Blessings,
Kortjakje

P.S. De spreker gaf twee van zijn eigen boeken gratis weg. Ik kon er geen bemachtigen. En vroeg me af: Als hij thuis ruim 3.500 boeken heeft, dan kon hij er toch wel wat méér weggeven? Vraag hem dat maar eens de volgende keer!