Stijfheid

Kortjakje is er soms een beetje stijf van. Maar oefening baart kunst. En bovendien is zij nog jong. Dus over een poosje is zij helemaal gewend aan haar nieuwe gebedshouding.

Neerknielen

Doe jij dat ook nog? Als je bidt. Alleen of met anderen. Neerknielen voor God? Volgens mijn opa deden in elk geval Salomo, Ezra, Elia, Daniël en Paulus dit. En niet te vergeten de Heer Jezus. Maar waarschijnlijk nog veel méér gelovigen uit Bijbelse tijden. En nu! Uit eerbied voor God, of om hun afhankelijkheid te tonen, of om zich te verootmoedigen.

In het kader van een landelijke actie onder het motto “Ik kniel neer”, stond de preek van 2 januari in dit teken. En we lazen een bijzondere geschiedenis over koning Josafat uit 2 Kronieken 20.

‘Wij weten het niet’

Als wij het niet meer weten, mogen we dat net als koning Josafat gewoon aan God vertellen. Want Hij weet het wél.

In 2 Kronieken 20 ging het over drie volkeren die Israël bedreigden. Onverwacht een crisis. En wat deed de koning? Hij erkende dat hij het ook niet wist. Daarom riep hij het volk bij elkaar om te bidden. De spreker zei: Als je naar God kijkt, worden je problemen kleiner. Kijk daarom niet naar elkaar of naar je problemen, maar naar God.

Ja, zo kunnen we ook omgaan met de corona-crisis.

Profeteren

Er valt heel veel te leren uit deze geschiedenis. Dat hoor je wel als je de preek naluistert. Wat mij hierbij opviel was dat God meteen antwoordde. En dat hij hiervoor een gewone man gebruikte. Een zekere Jachaziël (een leviet) werd ter plekke gegrepen door de Geest van de Heer. En Die gaf Jachaziël een boodschap in de mond die de angst deed verdwijnen en waarin de Heer precies aangaf hoe hij het volk uit deze noodsituatie zou helpen. God sprak door een mens – Profetie!

Dat was in wat wij het Oude Testament noemen. En nu is de Geest van God nog in veel grotere mate uitgestort. Wij leven na Pinksteren. Op die dag hield Petrus een toespraak waarin hij zei dat het einde der tijden is aangebroken. En hij haalde daarbij de profeet Joël aan, die zei “Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren (…)”. Ik zie ernaar uit, wat de Heer in onze tijd gaat doen en zeggen door jou en mij heen! Zal Hij onze letterlijke en figuurlijke stijfheid overwinnen?

Bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje