Springplank

Dat er soms doopdiensten in een zwembad worden gehouden, had Kortjakje al wel eens gehoord. Maar dat een preek vanaf de springplank van start gaat, … nee dat was nieuw!

Kortjakje wacht nu gespannen op haar favoriete onderdeel: schoonspringen. Of gebeurt dat soms ook al in sommige gemeenten? Tijdens het zingen kan de boel soms best wel losgaan.

Krachtpatserij

De preek van afgelopen zondag begon met wat de spreker aankondigde als een springplank: een tekstgedeelte uit Zacharia. Ik moest even zoeken in mijn Bijbel, maar vond dat profetenboek dan toch als voorlaatste van de ‘kleine profeten’. We lazen Zacharia 4:6-10. Daar wordt over een zekere Zerubbabel gezegd: “Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest.” Volgens mijn opa was die Zerubbabel door de profeet Haggaï (namens God) opgeroepen om in Jeruzalem leiding te geven aan de herbouw van de tempel. En Zerubbabel was een leider met politieke en militaire macht, aldus mijn opa. Maar niettemin zegt God hier dat het dáár niet om gaat. Daarmee zal hij het niet redden!

Opwekking

En zo, hield de spreker ons voor, is dus ook een geestelijke opwekking niet te verwachten zónder het werk van Gods Geest. Daarom is gebed heel belangrijk als je naar opwekking verlangt. Bidden – het eerste punt in een rij van zeven…

Maar die mag je zelf terugluisteren, want Kortjakje houdt het kort dit keer.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje