Soms online

Kortjakje had zulke intensieve dagen achter de rug dat zij afgelopen zondag soms even offline was. Maar wát zij hoorde zou weleens vrucht kunnen gaan dragen!

Adam en Eva offline

Na de buitengewoon boeiende en vermoeiende Gemeentedagen in het voormalig klooster in Biezenmortel, mochten we zondagochtend alweer dezelfde spreker ontmoeten als daar. Hij had voor ons nog een ‘toegift’ op zijn boodschap. En hij begon helemaal aan het begin van de Bijbel. De mens mocht in de hof van Eden wonen. Wat zal het daar mooi zijn geweest. En hoe zal dat geweest zijn, dat de Schepper van dat moois daar wandelde. Al keuvelend met Adam en Eva. Zie je het voor je?

Maar Eva liet zich door de slang van de wijs brengen en Adam ging erin mee. De satan had hen aan het twijfelen gebracht. En zo raakten zij offline met God. In hoeverre konden zij Hem eigenlijk vertrouwen? Het leek aantrekkelijk om zélf kennis van goed en kwaad te vergaren. En de spreker haakte daar op in: de mens is nog steeds bezig zelf uit te zoeken wat goed of kwaad is. Béter zou hij/zij op God kunnen vertrouwen.

Schuld, schaamte, angst, afwijzing

In de levens van Adam en Eva waren schuld, schaamte, angst en gevoelens van afwijzing gekomen. Maar God zocht hen op. Hij zoekt nog steeds hartstochtelijk naar ons mensen: “Doe Mij toch open!”. God wil met ons wandelen. Waar wij ons bevinden, dat is de hof waar wij geplaatst zijn. En hier wil Hij met ons omgaan. Heel vertrouwelijk. God zoekt het niet zozeer in jouw grote daden. Hij wil komen daar wij jij je terugtrekt; in je hart, in je denken. Naar Hem toe mag je eerlijk zijn. En je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Je hoeft niet éérst te veranderen. Dat wil de heilige Geest in je doen. Hij is niet voor niets de Helper.

Soms online

Ik was niet de hele tijd goed online tijdens de preek. Maar soms toch wel. En dan pikte ik de zaadjes op die werden uitgestrooid. Zo leerde ik nog:

Je mag leren God te vertrouwen en te ontvangen wat God jou wil geven. Hij geeft het goede zaad. Hij verlangt ernaar dat het wordt opgenomen in vruchtbare grond en vrucht gaat dragen. Verschuil je niet voor Hem, maar wees ‘ontvan(g)-kelijk’.

Blessings,
Kortjakje