Snel naar de uitgang

Kortjakje was al bijna bij de uitgang. Zij vreesde dat de preek zondag over politiek zou gaan! Gelukkig viel dat mee…

Overval

Afgelopen zondag ben ik me een hoedje geschrokken. (Zo zeg je dat toch als je het netjes wilt houden?) Ik was juist mijn eerste pepermuntje aan het pakken, toen de spreker van die ochtend over een niet nader te noemen politicus begon te spreken. En – erger nog! – daarbij een foto van die persoon op de beamer vertoonde. Ik was al op weg naar de uitgang, toen de spreker met een fraaie u-bocht bij de Here God en bij de Bijbel uitkwam. Ik ben toen gauw weer gaan zitten.

God heeft een ‘agenda van hoop’. Een echte, een betrouwbare, eentje die door iedereen als hoopvol kan worden beschouwd. En die ook werkelijk uitgevoerd gaat worden! Die ‘agenda van hoop’ was het thema van de preek.

Elpis

‘Hoop’ zeggen onze Bijbelvertalingen. Volgens de spreker wordt hier in de Bijbel, op één uitzondering na, het Griekse woordje ‘elpis’ gebruikt. Dat betekent zoiets als ‘hoopvolle verwachting’. Met als bijbehorend beeld een anker. Zo vast als wat!

Over Gods agenda van hoop volgde na een korte inleiding een preek in vijf punten:

  1. Christus is onze hoop
  2. De hoop van Israël
  3. Een hoopvolle toekomst
  4. Verantwoording van de hoop
  5. De hoop vasthouden

Er werden tal van Bijbelteksten genoemd en op de beamer vertoond. Aangezien het voor mij ook bijna kerstvakantie is, ga ik die niet allemaal herhalen. Je kunt de preek immers – met alle plaatjes erbij – heel makkelijk terugkijken.

De laatste Bijbeltekst die werd gelezen, gaf de spreker ons mee als zegenwens over ons leven: ‘De God van de hoop moge jou vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat jij overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest’.

Blessings,
Kortjakje