Schakel tussen hemel en aarde

Kortjakje is ervan onder de indruk, maar beseft ook dat het een hele verantwoording is.

Gods wil

Nou, die spreker van afgelopen zondag dúrfde wel. Hij ging ons iets uitleggen over Gods soevereiniteit. Alleen het woord al: soe-ve-rei-ni-teit. Ik struikel er al over als ik het moet typen. En dat dan in relatie tot ons gebed. Ga er maar aan staan. (Respect dus, achteraf, van zowel mijn tante als mijn opa.) Maar voor mij wel een beetje moeilijk om er hier even in een paar zinnen verslag van te doen. Dus – de trouwe lezer voelt ‘m al aankomen – daar komt’ie weer: luister zelf de preek nog eens!

Toch wil ik niet al te flauw doen. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Gods wil staat in ieder geval in grote lijnen vast. Zijn ‘heilsplan’ is zeker. Maar, zo noemde de spreker als voorbeeld, als het gaat om de wederkomst van de Here Jezus, zou het wel eens kunnen zijn dat het moment waarop mede wordt beïnvloed door wat wij doen en bidden. Ander voorbeeld: God kan demonen uitdrijven, maar Hij vraagt de gelovigen hierom te bidden. Snap je het een beetje? Nou, ik ook – een beetje.

De spreker wierp ook nog de vraag op: Hoe kun je weten wat Gods wil is? En beantwoordde die voor ons met de mededeling dat je dan veel tijd met God moet doorbrengen. Dat leek mij een heel belangrijke!

Schakels

Als het gaat om het bidden dat Gods wil op aarde zal gebeuren, betitelde de spreker ons als ‘schakels tussen hemel en aarde’. Op veel plaatsen in de Bijbel lees je dat God wil dat wij bidden en Hij zal het doen. (Let wel op de belangrijke mededeling hierboven.)

Ik vind dit nog al wat. Jij en ik schakels tussen hemel en aarde? Maar de spreker wist wat hij zei. Jezus heeft Zelf gezegd dat we in Zijn naam, in Zijn autoriteit mogen bidden. Wij mogen Gods ambassadeurs op aarde zijn. Een hele verantwoording!

Move in – move out

Heb je een hekel aan Engelse termen? Ik ook, maar de spreker wist het niet zo goed in het Nederlands te zeggen. “Nou ja,” zei hij: “het ‘verplaatsingsgebed’ zou je het kunnen noemen”. Hij gaf dit als model om te bidden voor situaties in ons land en wereldwijd. Dit model is gebaseerd op de geschiedenis van Esther. Je kunt bijvoorbeeld zo bidden: “Heer, wilt U op precies het juiste moment aan het licht laten komen wat (on)recht is. Wilt U de kwade werken van onze hedendaagse ‘Hamans’ aan het licht brengen en verbreken.” Vraag God of Hij hiervoor in de plaats gerechtigheid wil brengen, zoals toen Mordechai de positie van Haman mocht innemen.

Tot slot gaf de spreker aan dat God onze gemeente(n) oproept verschil te maken in onze omgeving en ons land. Dat we bidden voor individuen en groepen. Zal de Heer dan niet ‘spoedig recht verschaffen?’ (Lucas 18:8).

Blessings,
Kortjakje