Ruilen

Kortjakje ziet ruilmogelijkheden. De lessen van haar moeder (“van ruilen komt huilen”) is zij gelukkig al lang vergeten. Ruilen zoals het in de preek werd genoemd is eigenlijk een soort van kopen zonder geld!

Waarom kwam Jezus?

Ik had me dat nog nooit afgevraagd, waarom Jezus kwam. Dat is toch duidelijk dacht ik altijd: er was sinds de zondeval een groot probleem tussen de mensen en God, en Gods Zoon kwam om dit op te lossen.

Uit de preek bleek dat er meer over te zeggen valt.

Jezus’ program

We lazen Lucas 4:14-19 waarin de Here Jezus aan het begin van Zijn bediening een gedeelte uit Jesaja 61 voorleest in de synagoge. En als Hij dat gedaan heeft, zegt Hij eenvoudig: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’

En zo kondigt Hij aan dat Hij:

  • De Geest des Heren ontvangen heeft, doordat Hij Gods Gezalfde is;
  • Aan armen het evangelie komt brengen;
  • Aan gevangenen loslating komt verkondigen;
  • Aan blinden het gezicht komt brengen;
  • Verbrokenen heen zal zenden in vrijheid;
  • Is gekomen om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

(Ik heb hier en in het vervolg de NBG-vertaling uit 1951 gebruikt, omdat de spreker dat ook deed.)

Hoofdsieraad in plaats van as

Vreugdeolie in plaats van rouw

Lofgewaad in plaats van een kwijnende geest

In het vervolg van het gedeelte uit Jesaja komt ook nog aan de orde: ‘om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking’ (Jes.61:3).

Ook voor ons kan en wil de Heer dit doen. Wat een mooie ruilmogelijkheden biedt Hij aan!

Heel wat méér

Nou, dat is alles bij elkaar heel wat méér dan ik altijd heb gedacht. Daar kunnen we nog even op herkauwen.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje