Rechtstreeks uit Brazilië

Kortjakje woonde in Hardinxveld-Giessendam een preek bij van een zendingsechtpaar, ogenschijnlijk rechtstreeks uit Ritápolis, Brazilië. Hoe het tijdsverschil precies werd opgelost is haar niet duidelijk. Zouden die mensen al om ’s ochtends om 3 of 4 uur zijn opgestaan?

[Later bleek Kortjakje dat de opname wel in Brazilië was gemaakt, maar al een paar dagen eerder. Het echtpaar zat intussen zelfs in Nederland, maar moest nog in quarantaine blijven. En dat deden zij natuurlijk netjes…]

Oog voor een ander

De video-preek ging over een gelovige mevrouw die regelmatig een ‘broeder’ op bezoek kreeg als die op dienstreis in de buurt was. Altijd was er wel een bord eten voor hem. De vrouw sprak er ook met haar man over dat het voor die broeder toch wel fijn zou zijn als hij een kamer voor zichzelf zou hebben. Dus maakten zij speciaal voor hun logé een extra kamer op het dak van hun huis.

Wat kan er veel voortkomen uit een onbaatzuchtige gedachte en een goed gebaar voor een ander mens. In feite, zo zei de spreker, investeerde die vrouw in Gods Koninkrijk. En dat zijn investeringen die ongedachte resultaten kunnen hebben! (Mijn opa zei later: zelfs al zie je er hier op aarde niets van, dan nog groeit het aan op je ‘hemels tegoed’.)

Investeren

Investeren, ja. Zoals het zendingsechtpaar en degenen die hen steunen, ook doen in Brazilië. Daar floreert een opvangcentrum voor verslaafde mannen. Al veel mannen zijn vrij gekomen en hebben een nieuw leven weten op te bouwen! En er is ook geïnvesteerd in een centrum voor vrouwen die hulp nodig hebben. Sinds kort geopend. Wat zal daar uit voortkomen? Wow, ik zie het al voor me! Voor de vrouwen daar, maar ook voor hen die in Gods rijk investeren.

De preek was vele malen boeiender dan deze blog, dus kijk hem terug via de link!

Het Bijbelgedeelte dat werd behandeld, vind je terug in 2 Koningen 4:8-37.

Kijk en luister naar de preek.

Blessings,
Kortjakje