Principes bij Bijbeluitleg

‘Het gaat niet om de leer, maar om de Heer’, zei mijn tante altijd. Nou, als ik haar nóg eens spreek, zal ik eens vragen wat ze van 1 Timoteüs 4:16 vindt.

Principes bij Bijbeluitleg

Afgelopen zondag begon de preek met het lezen van Psalm 91 en 1 Timoteüs 4:16. In die laatste tekst staat: ‘Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.’ En zo kwamen we op de vraag naar de Bijbelse leer. Hoe ontdek ik de Bijbelse boodschap?

De spreker gaf ons drie principes die belangrijk zijn bij het lezen en uitleggen van de Bijbel:

  1. De Bijbel = Gods woord, en heeft dus gezag over ons leven. Ben ik bereid ervoor te buigen?
  2. Bij de uitleg van een Bijbeltekst moet je ook betrekken wat de Bijbel op andere plaatsen leert. (Mijn opa zou zeggen: “Schrift met Schrift vergelijken”.) Anders loop je het risico op extremiteiten, die niet sporen met het geheel van wat de Bijbel zegt. De spreker noemde als voorbeeld het misbruik dat de duivel van Psalm 91:11-12 maakt om de Here Jezus te verzoeken van de tempel te springen. Maar Jezus corrigeert hem door een andere Bijbelplaats aan te halen (‘Je mag de Here God niet beproeven’).
  3. Tot wie is het Bijbelwoord gericht? Niet elke Bijbeltekst kun je zomaar op jezelf of je eigen situatie betrekken. Het is bijvoorbeeld niet bij voorbaat zo dat als een Bijbelwoord tot Israël is gericht, je dit zomaar op de kerk kunt betrekken. Dit is nogal eens gebeurd, vooral als het positieve woorden waren. En intussen werd Israël als ‘afgedaan’ beschouwd…
Geest

Zo’n preek geeft aanleiding om nog eens na te gaan hoe ik dat eigenlijk doe, de Bijbel lezen. In ieder geval lijkt het me zinvol om mijn hersentjes te blijven gebruiken. Maar de beste aanbeveling gaf de spreker zelf al in het begin van z’n preek. Laat de heilige Geest je helpen! Hij maakt het geschreven woord tot het levende woord!

Beluister de preek hier of bekijk de hele dienst op Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje