Powervrouwen

Koren op haar molen was het afgelopen zondag: powervrouwen in de spotlights! Maar voordat het zover was, kreeg Kortjakje schrikbeelden voor ogen van mensen die aan ‘genealogie’ (=moeilijk woord voor stamboomonderzoek) doen. Nee hè, gaan we het dáárover hebben in de kerk?

Het CV van Jezus

De spreker begon zondag met ons erbij te bepalen dat de Bijbel verschillende genres bevat. Geschiedschrijving, poëzie, brieven, en wat al niet meer. Maar de preek zou gaan over toch wel het meest boeiende van alle genres: de stamboom! Nou, mij zonk de moed al in de schoenen. Ik pakte een tweede pepermuntje. Keek even om me heen en ging toen maar bedenken wat ik allemaal nog te doen heb voordat het kerstfeest aanbreekt… Toch werd mijn aandacht al gauw weer naar de preek getrokken. Want de spreker had het over ‘het CV van Jezus’. In Zijn tijd vormde je stamboom – zo legde de spreker uit – eigenlijk je CV. Waar kom je vandaan, wat deed je vader, wat kun jij? Zoiets. En dan ziet dat CV van Jezus er in Matteüs 1:1-17 globaal gezien niet slecht uit. Het begint met een soort opschrift waarin de grootheden David en Abraham worden genoemd. Daarna gaat het verder de details in. En dan loop je tegen aparte dingen aan. Er staan ook vrouwen in die stamboom. Dat was indertijd niet gebruikelijk! Matteüs noemt Tamar, Rachab, Ruth en ‘de vrouw van Uria’. Waarom noemt hij hen?

Onbesproken gedrag?

Ik zat er in de kerkzaal gewoon een beetje bij de glimmen. Vrouwen in de spotlights, dat vond ik wel wat. Maar toen de spreker hen ‘stuk’ voor ‘stuk’ (mag ik dat hier zo uitdrukken?) ging bespreken, bleek dat deze dames niet helemaal van onbesproken gedrag waren. Zo is het bij drie van de vier, of misschien wel bij allemaal, wel zeker dat zij seks hadden met een ánder dan hun wettige echtgenoot, om het maar even netjes uit te drukken. Wil je weten hoe het allemaal precies zat, luister dan de preek nog maar even na.

Jezus kwam voor iedereen

Die vier vrouwen hoorden van oorsprong ook nog eens niet bij het volk van Israël. Zij waren van heidense komaf. Er waren dus bij de dames verschillende  ‘smetjes’ in gedrag en afstamming. Uit de preek bleek wel dat dit hun vermelding in de stamboom van Jezus alleen maar méér bijzonder maakt. Tegelijk waren het alle vier wel vrouwen die zich niet achter het fornuis lieten wegstoppen. Het waren moedige vrouwen in een patriarchale (= waarin vaders/mannen domineren) cultuur.

Respect

Ik ga nu even met zevenmijlslaarzen door het vervolg van de preek, die uitliep op de conclusie dat de Bijbel laat zien dat Jezus kwam voor iedereen. Hij bracht een nieuw Koninkrijk waarin geen onderscheid is tussen jood of heiden, man of vrouw. En de Bijbel leert ons ook respect te hebben voor vrouwen. De stamboom van Jezus is een opmaat naar Gods nieuwe wereld. Hoe bepaalt dit ons bij de manier waarop we omgaan met vrouwen en met mensen uit andere volken en culturen?

Tot slot nog een toffe muzikale kijk- en luistertip van mijn tante: https://music.youtube.com/search?q=aretha+franklin+respect

Blessings,
Kortjakje