Pinksteren

Vorige week was Kortjakje ziek
Midden in de week, maar zondag niet!

Ziek

Vorige week was ik een beetje ziek. Gewoon, niks aan de hand verder. En gelukkig was ik op zondag 24 mei niet te ziek om gewoon naar onze eigen Powerdienst te kijken. Dat ging over de geschiedenis van de storm op het meer (in tweevoud). Wat bij mij vooral is blijven hangen is dat de spreker ons meenam in de gedachte dat we niet met z’n twaalven of zo in dat bootje zaten, maar helemaal alleen. Ieder in ons eigen bootje, op veilige afstand. Helemaal ‘virus-proof’. Ben je je er dan van bewust dat de Meester aan boord is? Of, als Hij niet aan boord is maar als een ‘spook’ over het water loopt, kun jij dan de stem van de Meester herkennen?

Pinksteren

En toen werd het ook weer gewoon Pinksteren. Nou ja, gewoon… Het hele weekend kon je online naar de Opwekkingsconferentie kijken en/of luisteren. En op zondagochtend 31 mei was er ook onze eigen dienst. Tjonge, wát een prachtig uitgevoerde liederen en wat een geweldige boodschap! De Geest werd en wordt uitgestort. De preek ging over die eerste grote uitstorting van de Geest, zoals beschreven in Handelingen 2:1-13. Ik wil niet drammerig zijn, maar als je deze preek niet hebt gezien of gehoord, moet je dat echt alsnog doen! Anders heb je écht iets wezenlijks gemist. Ik noem alleen maar even de eye-opener dat de Here God voor het uitdelen van Zijn Geest geen kerkelijk instituut nodig had, en ook geen ‘geestelijk hooggeplaatste’ lieden. De apostelen waren erbij en ontvingen de Geest, maar er waren nog meer dan honderd andere mensen bij wie de uitstorting van de Geest plaatsvond! Rechtstreeks – zonder tussenkomst van anderen. Je kunt gewoon zelf bidden, je hart openen … en ontvangen!

Van buitenaf – binnenin – met externe werking

Ik ga hier de preek niet verklappen. Maar als de Geest eenmaal van buitenaf in je binnenste is uitgestort, mist dat Zijn uitwerking niet. Als een soort anti-coronavaccin: met gevolgen voor hoe je je door het leven kunt bewegen: bevrijdend!

Blessings,
Kortjakje