Paasgroet

‘De Heer is waarlijk opgestaan en verschenen aan Petrus’, zo luidt – aldus de spreker – het getuigenis van Russische gelovigen. Maar in de preek op Eerste Paasdag ging het meer over Maria van Magdala dan over Petrus. Niet dat Kortjakje dat erg vond … het gaat al vaak genoeg over mannen!

Herstel

Jezus wil herstel, vergeven, vernieuwen, genezen. Dat hebben Petrus en Maria van Magdala allebei gemerkt. Maria was tijdens Jezus’ leven bevrijd van zeven demonen. Zij was Jezus heel trouw en van dichtbij gevolgd. Zij hield van Hem. ‘Waar Jezus was, was haar hart’, zei de spreker.

Eerst lazen we Marcus 16:1-15 en later nog Johannes 20:11-18. In het laatste gedeelte kun je lezen dat Maria van Magdala bij het geopende graf bleef, terwijl Petrus en Johannes naar Jeruzalem teruggingen.

Grafroof

Maria was erg verdrietig. Zij was juist gekomen om Jezus nog te balsemen. Hem een soort van laatste eer te bewijzen. Maar het graf was leeg! Mijn opa zegt dat het wel eens voorkwam dat de autoriteiten het lijk van een opstandeling lieten ‘verdwijnen’. Dit om te voorkomen dat hij daar door zijn volgelingen als een martelaar zou worden vereerd.  En het graf een plaats zou worden waar nieuwe plannen voor een opstand zouden worden gesmeed.

Familie

Hoe dan ook, Maria huilt er bittere tranen. Zelfs de aanblik van engelen in het graf brengt in haar verdriet geen verandering. Maar dan ontmoet zij daar in die tuin de levende Heer. Hij noemt haar naam. En als schaap van Zijn kudde, herkent zij de stem van de goede Herder. Jezus zegt haar dat Hij terug zal gaan naar Zijn Vader. Maar niet alleen Zijn Vader … ook júllie Vader. Daarom noemt Hij de leerlingen ook ‘Mijn broeders en zusters’. Goedemorgen – wat een groet!

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje