Over teleurstelling heen

Teleurstellingen hebben invloed op je verwachtingspatroon. Dat geldt zelfs voor Kortjakje. Maar luister, hoe je daarmee om kunt gaan…

Izak, Simeon en …

De preek begon afgelopen zondag met een tekst uit Genesis. Aartsvader Izak wist van de beloften die God aan zijn vader Abraham had gedaan. Maar de vrouw van Izak werd niet zwanger. Niet na 1 jaar, niet na 5 jaren huwelijk… Wat een teleurstelling! Izak bad vurig tot de Heer. En na 20 (twintig) jaar, werd zijn gebed verhoord.

Vervolgens lazen we over Simeon (Lucas 2:23-27). Een priester in de tijd waarin Jozef en Maria met hun kindje Jezus naar de tempel kwamen. God had aan Simeon beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias gezien zou hebben. Simeon was:

(1) rechtvaardig: hij verlangde ernaar volgens Gods Woord en wil te leven

(2) vroom: hij was – boven alles – toegewijd aan God

(3) vol van de Geest: de heilige Geest rustte op hem

En hierdoor was Simeon ook (4) verwachtingsvol. In Het Boek staat dat Simeon leefde in “de stellige verwachting” dat hij de Messias nog zou zien. De Heer zou doen wat Hij beloofd had, ook al duurde het best lang!

De preek ging vooral over deze Simeon, en wat wij van hem kunnen leren. Dit laatste zie je in de vier punten hiervoor.

Jan

De naam van de spreker noem ik in mijn blogs eigenlijk nooit. Dit keer maak ik een uitzondering, omdat deze Jan uit zijn eigen leven zoiets moois vertelde, dat ik weer vol verwachting ben geworden. Heel eerlijk vertelde Jan over zijn leiderschap. Over de profetieën die in de jaren ’90 over hem waren uitgesproken. En dat hij die maar zeer ten dele kon geloven. Over zijn grote teleurstellingen die volgden, vooral toen in de jaren tussen 2006 en 2010 het alleen maar minder goed ging. Alle hoop en verwachting raakte Jan kwijt. Totdat de Heer hem via een profetie in mei 2010 aansprak met woorden die in 1 Samuël 16:1 staan: “Hoe lang blijf je nog treuren”? Deze woorden sloegen bij hem binnen, en hij kreeg nieuwe verwachting van God. En God stelt niet teleur – wat Hij belooft, maakt Hij waar! (Kijk de preek maar terug.)

Blessings,
Kortjakje